Viral

Ya Allah, Adik M4ut Gara-gara Pemandu Wanlta Keluar Simpang Tak Bagi Signal.

TULAR vide0 seorang lelaki mena.mpar dan menu.mbuk seorang pemandu wanita yang dikatakan menukar lor0ng tanpa memberikan isyarat.

Keja.dian yang diperc.ayai berl.aku di Taman Keramat, Kuala Lumpur itu menim.bulkan pelbagai reaksi neti.zen.

Bukan mahu menyebe.lahi sesiapa, tetapi haki.katnya kecu.aian pemandu sememangnya satu masa.lah be.sar kerana ia meli.batkan nya.wa dan masa depan orang lain.

Adik menin.ggal sebab pemandu kereta tak bagi signal

Se0rang pengguna Faceb00k terpanggil untuk berk0ngsi kisah yang meni.mpa adik kepada rakannya yang ma.ut dalam satu kemala.ngan jalan raya aki.bat daripada kecu.aian orang lain.

Menurut Sharell Eizwan, adik rakannya itu terlan.ggar kereta dipandu seorang wanita yang ga.gal memberikan isyarat ketika keluar dari simpang.

Ma.ngsa dikatakan k0ma selama lima hari sebelum menin.ggal dunia.

Menerusi perbualan Whatsapps, pemandu wanita yang terli.bat tetap mahu menya.lahkan ma.ngsa kerana melan.ggar keretanya walaupun ketika itu ma.ngsa berada di jalan utama sedangkan wanita berkenaan mahu keluar daripada simpang.

Datang minta maaf, tapi enggan mengaku sa.lah…

Menurut Sharell Eizwan, ketika keja.dian ma.ngsa sedang dalam perjalanan untuk menghadiri satu majlis tahlil.

Sepanjang lima hari k0ma di h0spital, pemandu itu datang sekali hanya untuk meminta maaf tetapi eng.gan mengaku sa.lah.

Bukan nya.wa kita se0rang sahaja yang berada di jalan raya, tanamkan sifat ihsan dalam diri supaya menjadi pemandu yang berhemah agar tiada lagi yang perlu terk0rban dek kerana sikap lalai orang lain.

Sumber : Sharell Eizwan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *