Semasa

Warg4 Emas Rentvng Kereta Bert3mbung Dan Terbak4r Dalam Kemal4ngan.

KENINGAU : Se0rang war.ga emas rent.ung apabila kende.raan dinaiki berte.mbung dan kemu.dian terb.akar dalam kemal.angan yang berl.aku di Jalan Sook-Nabawan semalam.

Dalam keja.dian kira-kira pukul 10 pagi itu, ma.ngsa, Wahab Marjuki, 61, dite.mukan rent.ung dalam kenderaan yang terba.kar im.pak daripada kemal.angan yang berl.aku.

Ketua Balai B0mba dan Penye.lamat Sook, Razlan Aridy berkata, pihaknya menerima pan.ggilan kecem.asan mengenai kemal.angan jalan raya itu pada pu.kul 10.31 pagi dan sepa.sukan pegawai dan angg0ta diker.ahkan ke l0kasi keja.dian yang terletak 19 kil0meter dari balai b0mba.

Berda.sarkan mak.lumat awal, kemala.ngan itu memb.abitkan kende.raan jenis Prot0n Saga dan pacuan empat r0da Isuzu Dmax dan terdapat dua orang ma.ngsa yang terli.bat.

“Aki.bat daripada pertem.bungan dua kenderaan itu, Prot0n Saga yang dinaiki ma.ngsa terba.kar.

“Kebakaran dipadam oleh orang awam sebelum ketibaan jentera bomba dan terdapat seorang mangsa rentung dalam kebakaran kenderaan ini.

“Ma.ngsa kemudian diser.ahkan kepada pihak p0lis untuk tind.akan lanjut,” katanya dalam satu kenyataan.

Razlan berkata, se0rang lagi ma.ngsa yang memandu pacuan empat roda iaitu Philip Kiat,31, hanya menga.lami kecede.raan ringan dan dihantar ke h0spital 0leh orang aw.am.

Sumber : utus4n

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *