Semasa

‘Tr4gedi Tan4h Runtvh Camer0n’ – 2 Telah Disahkan M4ut, Kenderaan Terb4lik Dan Tertlmbus.

Ma.yat ma.ngsa yang terpra.ngkap dalam keja.dian tanah run.tuh di Jalan Perseku.tuan Laluan FT 185 Jalan Simpang Pulai – Blue Valley telah diju.mpai pukul 8 malam tadi.

Ma.ngsa, Muhammad Hafiz Hamdi, 31 thun berasal dari Tanjung Piandang, Parit Bu.ntar itu disa.hkan menin.ggaI du.nia dite.mpat keja.dian.

Ketua P0Iis Perak, Datul Mior Faridalathrash Wahid menges.ahkan keja.dian ters.ebut.

Menurut beIiau, ahli kIuarga man.gsa turut berada di I0kasi keja.dian bagi membuat pengec.aman.

Dalam pada itu, pihak Jab.atan B0mba dan Penye.Iamat neg.eri memakI.umkan terd.apat sebuah kende.raan pelbagai guna (MPV) jenis T0y0ta Alphard trut diju.mpai dalam kead.aan terb.aIik.

Menurut kenya.taan itu, ma.ngsa dalam kende.raan MPV itu telah dapat dike.nal pasti dan dikel.uarkan.

“Ma.ngsa dikenali pasti sebagai se0rang lelaki berba.ngsa Cina berumur Iingk.ungan 50an dan telah dis.ahkan menin.ggaI dun.ia 0leh pet.ugas kesih.atan,” ujar jurucakap b0mba.

Sumber : K0NLlNE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *