Keluarga

Tr4gedi Perkel4han Keluarg4, Kanak-kanak 3Tahun Menlnggal Duni4 Lem4s Mandi Pant4i.

KUD4T: Perkel.ahan keluarga di Pantai Kampung Ba.ngau di sini, bera.khir trag.edi apabila se0rang kanak-kanak le.mas ketika mandi manda di situ, semalam.

Dalam keja.dian jam 3 petang itu, ma.ngsa berusia 3 tahun itu disa.hkan meni.nggal du.nia selepas may.atnya dite.mui berha.mpiran l0kasi ma.ngsa dilap0rkan hil.ang.

Juruc.akap Pus.at Ger.akan 0perasi (PGO) Jab.atan B0mba dan Penyel.amat Malaysia (JBPM) Sabah berkata, pih.aknya mene.rima pan.ggilan kecem.asan pada jam 3.13 petang.

Katanya, m.ayat ma.ngsa seterusnya diser.ahkan kepada pih.ak p0lis untuk tind.akan sela.njutnya.

Salam takz.iah diuc.apkan buat seluruh keluarga dan rakan kenalan. Sem0ga ta.bah mengh.adapi dug.aan ini.

Sumber : bh

Dah Baca, Jangan Lupa Like, Komen Dan Share Ya. Terima kasih!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *