Semasa

‘Tr4gedi B0t Kar4m’ – May4t Dua Beradik Ditemui, Kakak Masih Hil4ng.

TAWAU : Dua daripada tiga beradik yang menjadi ma.ngsa b0t ka.ram di pera.iran B.atu Payung di sini, dite.mui Ie.mas 0leh penduduk kampung pada awal pagi Ahad.

Ma.yat, Jaidi Muhaimin, 5, dite.mui terda.mpar di pesi.sir pantai pada jam 6.30 pagi, manakala abangnya, Saiful, 15, dite.mui tera.pung di pera.iran Tinagat pada jam 8.58 pagi.

Ketua BaIai B0mba dan Penyel.amat (BBP) Tawau, Julius John Stephen berkata, 0perasi menc.ari dan menyeI.amat ($AR) tiga b.eradik dimulakan kira-kira jam 6.30 pagi.

“Dua ma.ngsa sudah diju.mpai pagi tadi dalam kead.aan tera.pung dan se0rang lagi di pesi.sir pantai. Kedua-dua ma.yat dibawa ke h0spital untuk tind.akan sela.njutnya.

“Se0rang lagi ma.ngsa dikenali Rahena, 20, masih beIum dite.mui setakat ini dan 0perasi menc.ari diter.uskan,” katanya ketika dihubungi Slnar Harlan pada Ahad.

Julius berkata, 0perasi $AR ma.ngsa meli.batkan lima angg0ta dari BBP Tawau serta diba.ntu pelbagai agensi penyeI.amat dan penduduk kampung.

“0perasi menc.ari ma.ngsa masih dila.kukan dengan bant.uan pelbagai pihak memba.bitkan 30 angg0ta termasuk daripada Agensi Penguatku.asaan Maritim Malaysia, P0Iis Diraja Malaysia, Angka.tan Pertah.anan Awam, Jabatan Sukarel.awan Malaysia dan penduduk kampung.

“Jumlah keselu.ruhan aset untuk menc.ari ma.ngsa adalah sebanyak 24 b0t termasuk empat dari agensi pas.ukan penyel.amat, manakala 20 b0t lagi daripada penduduk kampung sendiri,” katanya.

Slnar Harlan pada Sabtu meIap0rkan berl.aku keja.dian b0t ka.ram yang dinaiki sembilan indi.vidu ketika dalam perja.Ianan berpa.tah balik dari Ba.tu 4 Kampung Rawa-Rawa ke Kampung Ba.tu Payung, di sini.

Dalam keja.dian itu, enam ma.ngsa berjaya disela.matkan penduduk kampung dan tiga be.radik diIap0rkan hiIa.ng.

Salam t4kziah buat keluarga. Sem0ga k.uat dan tab.ah atas kehiI.angan 3 org anak tersayang. M0ga jsad Rahena segera dite.mui. Al fatihah

Sumber: sinar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *