Viral

Tiga Lel4ki M4ut Dalam Kemal4ngan Melib4tkan Tiga Buah Kend3raan.

KUALA LUMPUR : Tiga lelaki m.aut selepas terli.bat dalam kemal.angan di Bulatan Sultan M0hamad, di sini pada awal pagi Ahad lalu.

Ketua Jab.atan Sias.atan dan Penguatku.asaan Tra.fik Kuala Lumpur, Asisten K0misi0ner Sarifudin Mohd. Salleh berkata, sias.atan awal mend.apati kemal.angan berl.aku lebih kura.ng pu.kul 3.15 pagi di Bulatan Sultan M0hamad melib.atkan tiga buah kende.raan jenis Pr0t0n Saga, Prpt0n X70 dan Per0dua Aruz.

“Keja.dian diperc.ayai berl.aku ketika kereta jenis Per0dua Aruz yang dipa.ndu ma.ngsa berusia 21 hingga 24 tahun itu sedang dalam perjal.anan menuju ke Bulatan Sultan M0hamad dari arah Jalan Syed Putra.

“Sampai di te.mpat keja.dian, kende.raan itu telah mela.nggar kende.raan Pr0t0n Saga yang datang dari arah yang sama lalu terb.abas ke lal.uan bulatan dan mela.nggar kende.raan Pr0t0n X70 yang datang dari arah Dataran Merdeka mel.alui lal.uan bul.atan ters.ebut,” katanya dalam satu kenyat.aan di sini hari ini.

Katanya, aki.bat daripada kemal.angan itu, pema.ndu kende.raan Per0dua Aruz telah disa.hkan meni.nggal du.nia di te.mpat keja.dian manakala dua orang rakannya meni.nggal du.nia ketika mend.apatkan raw.atan di Jab.atan Kecem.asan, H0spital Besar Kuala Lumpur pada hari yang sama.

“Manakala pema.ndu kende.raan Pr0t0n Saga dan Pr0t0n X70 tid.ak menga.lami sebar.ang kecede.raan.

“0rang ramai yang memp.unyai seb.arang perta.nyaan ataupun makl.umat b0leh mengh.ubungi Balai P0lis Tra.fik Jalan Tun H.S Lee di talian 03-2071 9999 atau H0tline P0lis Kuala Lumpur di ta.lian 03-2115 9999 atau mana- mana balai P0lis berha.mpiran,” ujarnya.

Terdahulu, tu.lar di me.dia s0sial vide0 berdurasi 23 saat yang mem.aparkan kemal.angan jalan raya ters.ebut.

Sumber : k0nline

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *