Viral

(Terkini) – Wanlta M4ut Dlgilis L0ri K3tika BerBasik4l.

Sik : Se0rang penga.yuh basikal, Nor nazirah Jamaluddin, 41 m.aut setelah basikal yang ditun.gganginya berg. eseI dengan sebuah I0ri ba.tu sebeIum terja.tuh dan digi.Iis I0ri berkenaan, Kejad.ian dikatakan berlaku sekitar jam 9.00 pagi.

Ketika kejad.ian, 2 angg0ta BSYJM berada di l0kasi dan se.mpat memberikan bant.uan awal. Bagaimana pun, man.gsa yang pa.rah dari bahagian pin.ggang hingga kaki disa.hkan menin.ggaI dunia sejurus pasukan parame.dik tiba.

Mang.sa dikatakan sedang menga.yuh basikal berse0.rangan dari arah jeniang, Sebaik sampai di slmpang tiga kampung KiIang Ubi, sebuah I0ri ba.tu dari arah kg begia dipercayai menyu.sur keIuar dari slmpang berke.naan dan mengg.iIis man.gsa.

Berdasarkan makI.umat rakan BSYJM, man.gsa kebiasa.annya menga.yuh basikal berdua bersama se0rang lagi sepupu beliau namun pada hari kejad.ian, sepupu beliau tldak turut serta.

Beliau menin.ggaIkan se0rang anak dan suami yang bekerja sebagai peniaga di sungai petani kedah, Untuk rek0d, kawasan berkenaan ke.rap kali menca.tatkan kemaI.angan ma.ut.

Beberapa bulan lalu, se0rang penu.nggang m.aut apabila mot0rsikal yg ditun.gganginya terba.bas dan meIan.ggar pemba.hagi slmpang di l0kasi yg sama.

Jena.zah man.gsa dihantar ke unit f0rensik H0spital Sik untuk be.dah si.asat, Tkziah kepada seluruh keluarga allahya.rhamah. Sem0ga syurga tempatnya. Al fatihah.

Sumber : astr0 aw4ni

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *