Semasa

(Terkini) – Tr4gedi PuI4ng Bercuti, Angg0ta PGA Lem4s J4tuh Dari B0t Di Perairan Lekir.

Sitiawan : Lelaki yang diIap0rkan hiI.ang seIepas terj4tuh dari b0t din.aiki bersama abang dan anak saudaranya di pera.iran Iekir, di sini, malam tadi, ditem.ukan Ie.mas.

Difah.amkan, m4ngsa, Noorman Hafizs Nurdin, 35, yang juga anggo.ta BataIi0n 4 Pas.ukan Ger.akan Am (PGA) Semenyih keI.uar mema.ncing dan diIap0rkan terj4tuh dari b0t ketika dalam perjal.anan pul.ang ke pelantar di Batu 8, Lekir, malam tadi.

M.ayatnya ditem.ukan kira-kira 500 meter dari l0kasinya diIap0rkan j4tuh pada 8 pagi.

Ketua BaIai B0mba dan PenyeI.amat (BBP) Sitiawan, Mohd Zaki Zainol berkata, pih.aknya menerima pan.ggilan berh.ubung keja.dian itu pada 8.09 malam.

Menurutnya, sepas.ukan angg.ota bersama jent.era digera.kkan ke l0kasi untuk tind.akan la.njut dengan mend.apat bant.uan angg.ota BBP Seri Manjung.

“Ma.ngsa puI.ang bercuti di kampung pe.rgi ke Ia.ut bersama abangnya berusia 43 tahun dan anak saudara perempuan berusia 11 tahun sebelum b0t dinaiki mereka dikat.akan berg0yang seperti sama ada terIan.ggar sesuatu atau aIun.

“Ma.ngsa dan abangnya terj4tuh ke dalam laut, kira-kira 1.8 kilometer dari peIa.ntar ikan. Abang ma.ngsa kemudian berj.aya naik semula ke b0t, manakala ma.ngsa pula hiI.ang,” katanya ketika dihubungi, hari ini.

Katanya, abang ma.ngsa cuba menc.arinya tetapi ga.gal dan segera mengh.ubungi pih.ak berku.asa bagi mendap.atkan bant.uan.

“M.ayat ditem.ukan pada jam 8 pagi tadi dan diser.ahkan kepada p0Iis untuk tind.akan la.njut sebelum 0perasi dita.matkan jam 9.30 pagi,” katanya.

Salam t4kziah buat seluruh keluarganya. Sem0ga isteri dan anak2 ta.bah atas kehiI.angan insan tercinta. M0ga ar.wah ditempatkn bersama para s0lihin. Al fatihah

Sumber : hm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *