Semasa

(Terkini) ‘Tr4gedi K0nv0i 14 Rak4n’ – Se0rang Darip4da Mer3ka M4ut Kem4lang4n.

HuIu Terengg4nu : Hasr4t sekumpulan 14 rakan lelaki datang berc.uti di negeri ini dengan berk0nv0i mot0sikal bertu.kar tr4gedi apabila se0rang daripada mereka m.aut dalam kemaI.angan di Kil0meter 390.1 Iebuhraya Pantai Timur 2 (LPT2) arah Bukit Be.si ke Ajil, di sini, hari ini.

Dalam kejad.ian 5.50 pagi, penu.ntut Unive.rsiti Tun Hussein 0nn Malaysia (UTHM), Ba.tu Pa.hat, Joh0r Mior Farhansyamil Mior Shaharuddin, 23, meni.nggaI du.nia di tempat kejad.ian aki.bat p4rah di da.da.

Ketua P0Iis Daerah HuIu Terengganu, Deputi Superint.endan Mohd Adli Mat Daud berkata, m4ngsa beral.amat di KepaIa Batas, PuIau Pinang bersama 13 lagi rakan berk0nv0i mot0sikal berkua.sa tin.ggi ke negeri ini.

Menurutnya, sias.atan awal mend.apati m4ngsa bersama rakan-rakannya bert0Iak dari Joh0r pada 4.30 petang semalam menuju ke Kuala Terengganu untuk berc.uti.

“Bagaimanapun, sebaik tiba di tempat kejad.ian, m4ngsa yang mengek0ri sebuah I0ri dikat.akan cuba memi.ntas kender.aan terb.abit yang membawa mua.tan kabeI.

“Ketika sedang memi.ntas, tiba-tiba mot0sikal m4ngsa berg.eseI pada bahagian beIakang I0ri berken.aan menyeb.abkannya hiI.ang kaw.aIan lalu terj4tuh di ba.hu jalan sebe.Iah kanan arah ke Ajil,” katanya.

Berikutan kejad.ian itu, Mohd Adli berkata, m4ngsa mengaI.ami kecede.raan p4rah di da.da dan menin.ggaI du.nia di tempat kejad.ian.

Menurutnya, m4yat m4ngsa dibawa ke Un.it F0re.nsik H0spital HuIu Terengganu (HHT) untuk sari.ngan uji.an C0vld-19 dan be.dah sias.at.

Katanya, pema.ndu I0ri berusia 47 tahun ti.dak mengaI.ami keceder.aan dan ke.s disias.at men.gikut S3ksyen 41 (1) Ak.ta Penga.ngkutan Jalan 1987.

Salam tkziah. Al fatihah

Sumber : hm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *