Semasa

(Terkini) – Pel4jar Terb4ik STAM Menlnggal Duni4 Dalam Kem4langan M0t0sikal Bert3mbung Deng4n MPV.

BaIing : Pelajar Terb.aik Sek0lah-Sek0lah Menengah Agama Kedah 2020 m.aut seIepas terb.abit dalam kemaI.angan jalan raya di Jalan Baru BaIi.ng-Ku.pang berdek.atan Char0k Nau, di sini, hari ini.

Dalam kejad.ian pada 11.30 pagi itu, m4ngsa, Muhammad Munzir Abdul Razak, 19, diperc.ayai dalam perjaI.anan ke pu.sat pengaji.annya di Yayasan Khairiah Kampung Pisang, Ku.pang, sebeIum m0t0sikal ditungg.angnya bert3mbung kenderaan pelbagai guna (MPV) T0y0ta Unser.

Ketua P0Iis Daerah BaIing, Superint.endan Shamsudin Mamat berkata, berkata m4ngsa yang berasal dari Taman Pekatra Indah, Slmpang Empat, Pulau Pinang, menin.ggaI du.nia di te.mpat kejad.ian aki.bat pa.rah di ba.dan dan kep.aIa.

Menurutnya, terdahulu m4ngsa baharu sahaja seIesai mendud.uki uji.an Jab.atan Penga.ngkutan Jalan (JPJ) bagi les.en menu.nggang m0t0sikal kelas B2 di sek0lah memandu di sini, dan lu.lus uji.an berkenaan pada sebeIah pagi.

“Sebaik mendapat keput.usan uji.an, m4ngsa menu.nggang m0t0sikal Yamaha Lagenda untuk puI.ang ke pu.sat pengaji.annya sebeIum bert3mbung MPV di sim.pang empat berdek.atan Char0k Nau.

“Ketika tiba di tempat keja.dian, m0t0sikal m4ngsa dikatakan keIuar slmpang secara meng3jut manakala pema.ndu MPV dari arah pekan BaIing menyeb.abkan kedua-duanya berIa.nggar,” katanya dalam kenyataan hari ini.

Muhammad Munzir mener.ima pengikt.irafan sebagai pelajar terb.aik Kedah seIepas menc.atat keput.usan cemerlang dalam peperik.saan Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) 2020 dan sedang menya.mbung penga.jian di Yayasan Khairiah.

Shamsudin berkata, aki.bat perIan.ggaran itu, m4ngsa meIa.mbung dan j4tuh di laluan bertenta.ngan selain pa.rah dan disa.hkan menin.ggaI du.nia di te.mpat kejad.ian.

“J3nazah m4ngsa kemudian diha.ntar ke U.nit F0rensik H0spital Kulim bagi menj.aIani uji.an penge.sanan C0vld-19 sebelum pr0ses be.dah sia.sat dapat dilak.ukan.

“Pema.ndu MPV berusia 49 tahun berasal dari Kampung Kuala Chenerai, Kuala Peg.ang diIap0rkan tldak ced.era dan ke.s disia.sat men.gikut S3ksyen 41(1) Ak.ta Penga.ngkutan Jalan 1987,” katanya.

Salam t4kziah buat keluarganya. M0ga k.uat dan t4bah atas kehiI.angan anak s0leh ini. Al fatihah buatmu munzir.

Sumber : hm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *