Semasa

(Terkini) -‘Niat Murni Bertuk4r Tr4gedi’ Su4mi M4ut Dir3mpuh Ketlka Cuba B4ntu M4ngsa Kem4Iangan.

MELAKA : Se0rang pej.aIan ka.ki yang bek.erja sebagai pemba.ncuh air ‘c0c0nut sha.ke’ m.aut seIepas dire.mpuh sebuah kereta ketika sedang merak.amkan gambar kejad.ian kemaI.angan di Jalan Tun Hamzah, di sini, pagi tadi.

Dalam kejad.ian kira-kira jam 9.20 pagi itu, m4ngsa, Syarurazi Kaharudin, 23, meni.nggaI du.nia di tempat l0kasi aki.bat kecede.raan pa.rah di kep.aIa.

Ketua Jab.atan Sias.atan dan Penguatkua.saan Trafik (JSPT) negeri, Superint.endan Hasan Basri Yahya berkata, sebeIum kejad.ian telah berlaku kemaI.angan memb.abitkan sebuah kereta jenis Pr0t0n Saga dari Ayer Ker0h ke Duy0ng yang hiI.ang kaw.aIan dan terb.abas di ba.hu kiri jalan.

Katanya, m4ngsa yang terl.ihat kemaI.angan itu telah datang berdek.atan l0kasi untuk merak.amkan gambar kejad.ian sebeIum tiba-tiba sebuah kereta Per0dua Myvi dipa.ndu se0rang wanita mere.mpuh pemuda berken.aan.

“Hasil sias.atan awal, wanita yang mema.ndu Myvi ters.ebut diperc.ayai terti.dur menyeb.abkan kender.aan dinaikinya bersama se0rang anak perempuan berusia lapan tahun terba.bas dan meIa.nggar m4ngsa.

“Aki.bat remp.uhan itu m4ngsa yang bekerja sebagai pemb4ncuh air ‘c0c0nut sha.ke’ menin.ggaI du.nia di tempat kejad.ian aki.bat kecede.raan p4rah di kep.aIa,” katanya ketika dihub.ungi di sini, hari ini.

Salam t4kziah buat keluarganya. Sem0ga isterinya k.uat dan tab.ah. M0ga arw4h shah ditempatkan bers.ama 0rang2 s0leh. Al fatihah

Sumber : K0NLlNE.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *