Semasa

(Terkini) – ‘ Bereh4tlah Anas..Terlma Kasih Jadi Kaw4n Yg Baik ‘Lel4ki Dij3mput llahi Dalam N4has Dua Kend3raan.

KUALA PIL4H : Se0rang lelaki m.aut manakala dua lagi ced.era seIepas terb.abit dalam n4has dua buah kende.raan di kil0meter tiga, Jalan Sawah Iebar, di sini, malam tadi.

Dalam keja.dian kira-kira jam 8.30 malam itu, m4ngsa, Anas Saufi Abdul Rashid, 26, dike.jarkan ke H0spital Tuanku Ampuan Najihah (HTAN) di Kuala PiIah kerana mengaI.ami kecede.raan p4rah, namun dis.ahkan meni.nggaI du.nia ketika mene.rima raw.atan.

Menurut Ketua P0Iis Daerah Kuala Pilah, Superintendan Amran Mohd Ghani, kemaI.angan berke.naan memb.abitkan kereta jenis Per0dua Myvi yang dipa.ndu m4ngsa dan kende.raan uti.Iiti sukan (SUV) jenis H0nda HRV yang dipa.ndu lelaki w4rga emas berusia 60 tahun bersama se0rang penu.mpang perempuan berusia 58 tahun.

“Sias.atan awal mend.apati pem.andu kereta Per0dua Myvi dalam perjal.anan dari arah Kuala PiIah hendak ke arah Kuala Jemp0l. Apabila sampai di te.mpat keja.dian diperc.ayai m4ngsa telah terba.bas dan masuk ke Ia.luan bertenta.ngan.

“SUV yang sedang berge.rak terus dari Kuala Jemp0I menghaIa ke Kuala Pilah telah terIa.nggar ru.suk tepat sebeIah kiri Per0dua Myvi ters.ebut. Aki.bat dari kemaI.angan ters.ebut, pemandu Per0dua Myvi telah menin.ggaI du.nia semasa mene.rima raw.atan di z0n mer.ah HTAN,” katanya dalam satu kenya.taan hari ini.

Amran berkata, pemandu SUV menga.Iami Iu.ka di ta.ngan kanan dan da.hi, manakala penu.mpang SUV pula masih mene.rima raw.atan di Z0n Me.rah HTAN.

Menurutnya, m4yat m4ngsa di hantar ke F0rensik HTAN untuk pr0ses be.dah si.asat.

“Ke.s disi.asat di bawah Sek.syen 41 (1) Ak.ta Penga.ngkutan Jalan (APJ) 1987 Dan sias.atan lan.jut masih diter.uskan.

Salam t4kziah buat keluarga. M0ga ta.bah menghada.pi kehiI.angan insan tersayang.m0ga Allahy4rham Anas Saufi dite.mpatkn bersama 0rang2 s0leh.

Sumber : k0sm0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *