Keluarga

(Terkini) – Bap4 Kep4da Mek4nik Yangg M4ut Dalam Keb4karan Ker3ta Menlnggal Duni4 Selp4s Pemergi4n Anaknya.

Kuala Terengganu : Bapa kepada mek4nik yang m.aut dalam tra.gedi kebak.aran kereta dekat Kampung Wakaf Beruas, di sini menin.ggal du.nia selang 10 jam selepas pemer.gian anaknya.

Jaafar Abdullah, 76, meni.nggal du.nia di kedia.mannya di Kampung Wakaf Memp.elam, di sini, jam 5 pagi pada Ahad.

Jen.azah kedua beranak itu dikeb.umikan dalam satu lia.ng lah.ad di Tanah Perku.buran Baharu Wakaf Memp.elam pada jam 1.30 petang Ahad.

Isterinya, Zabedah Dagang, 68 berkata, suaminya menghe.mbuskan na.fas tera.khir selepas se.sak naf.as berik.utan ta.hap kesih.atannya mer0s0t ak.ibat k0mplikasi peny.akit term.asuk peny.akit le.lah yang dial.ami sejak dua minggu lalu.

Dia mengal.ami peny.akit lel.ah sejak tiga tahun lalu. Dua minggu lalu ta.hap kesih.atannya berta.mbah bu.ruk dan dibawa serta dita.han wad di H0spital Sultanah Nur Zahirah (HSNZ).

Arw.ah anak saya (Mohd Azizi) berk.eras mahu bawa bapanya (ar.wah suami) pulang untuk menj.aganya di rumah. Tak sangka pula dia yang ‘pe.rgi’ dulu dan suami pula ‘men.yusul’ tidak lama kemu.dian,” katanya ketika dite.mui pemb.erita di kediam.annya pada Ahad.

Menurut Zabedah, dia masih terk.ejut kerana kehil.angan dua insan tersayang sere.ntak namun hanya mampu menit.ipkan d0a, re.da dan pa.srah dengan ketentuan Ilahi.

Pada Sabtu tular di me.dia s0sial se0rang mek4nik rent.ung dalam keja.dian kebak.aran meli.batkan sebuah Per0dua Alza di Jalan Kuala Terengganu-Kuala Berang berha.mpiran Kampung Wakaf Beruas, di sini pada Sabtu.

Dalam keja.dian jam 7 malam itu, ma.ngsa, Mohd Azizi Jaafar, 37, dikat.akan men.gikuti sebuah amb.ulan yang membawa bapanya pul.ang ke rumah di Kampung Wa.kaf Memp.elam dengan membawa empat tan.gki 0ksigen.

Sementara itu, isteri kepada Allahy.arham Mohd Azizi, Roslinda Ahmad Ramzi, 32 berkata, kali tera.khir dia bert.emu suaminya jam 2 petang pada Sabtu.

Kali tera.khir kami bercakap petang semalam sebelum dia berg.egas untuk membawa bapanya pul.ang ke rumah.

Saya agak pe.lik dan tertanya-tanya mengapa dia agak terburu-buru membawa bapanya pul.ang. Mungkin perub.ahan sik.ap yang ditunj.ukkan itu peta.nda dia akan pergi buat selama-lamanya,” katanya.

Men.gimbau trag.edi malam Sabtu itu, Roslinda berkata, suaminya yang merup.akan anak keenam dari tujuh beradik turut menyewa empat tan.gki 0ksigen kerana bimb.ang tidak sempat men.ukar ta.ngki 0ksigen baharu buat bapanya itu.

Katanya, ar.wah suaminya juga ada member.itahu bahawa dia bi.mbang tidak dapat men.ukar tangki 0ksigen baharu jika sibuk bekerja nanti.

Se0lah-olah sudah tahu itu perjal.anan tera.khir. Dalam perjal.anan bawa pul.ang ayah dia juga berk.eras mahu bawa kereta se0rang diri bersama empat tangki 0ksigen itu.

“Dia turut memi.nta abangnya menaiki amb.ulan serta kakaknya yang ada bersama ketika itu men.aiki kereta bersama abang iparnya,” ujarnya.

Ha.sil perk0ngsian hid.up pasangan suami isteri itu dikurn.iakan tiga cahaya iaitu Muhammad Ruzairil, 14 bulan, Muhammad Rizqin, 6, dan Nur Arisya Mohd Azizi, 12. Al fatihah.

Sumber : MT

Apa Pendapat Anda? Dah Baca, Jangan Lupa Like, Komen Dan Share. Terima kasih!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *