Semasa

(Terkini) – B4yi Lel4ki R3ntung Dalam Kebak4ran K3tika lbu Bap4 Tiad4 Dirum4h.

Sandakan : Se0rang b.ayi IeIaki r3ntung seIepas seb.uah rumah di Jalan Dua, Pu.sat Bandar Sandakan, terba.kar, malam tadi.

Dalam kejad.ian kira-kira jam 11.05 malam itu, m4ngsa diken.ali sebagai Adam berusia kira-kira satu tahun, diIap0rkan ren.tung ak.ibat kebak.aran berkenaan.

Difah.amkan, rumah yang disewa itu dihuni kira-kira 20 penghu.ni termasuk keluarga ba.yi berkenaan.

Ketika kejad.ian, ibu bapa ba.yi berken.aan tid.ak berada rumah dan m4ngsa dikat.akan dijaga 0leh adik-beradiknya yang lain.

Ketua BaIai B0mba dan PenyeI.amat (BBP) Sandakan, Jimmy Lagung berkata, pih.aknya menerima pan.ggilan kecem.asan berhub.ung kebaka.ran itu pada jam 11.09 malam.

Menurutnya, seju.rus itu 18 anggo.ta b0mba berge.gas ke l0kasi kejad.ian menggun.akan dua j3ntera penyeI.amat.

“Sebaik tiba di l0kasi kejad.ian, a.pi sedang ma.rak di tin.gkat tiga b4ngunan enam tin.gkat berken.aan.

“Pada jam 12.24 tengah malam, a.pi berjaya dik.awaI dan peme.riksaan Ian.jut men.emui ba.yi r3ntung berken.aan,” katanya dalam satu kenyataan, hari ini.

Jimmy berkata, m4yat b.ayi itu kemud.iannya dise.rahkan kepada p0Iis sebeIum diha.ntar ke bilik m4yat H0spital Duchess of Kent (HDOK) Sandakan untuk tind.akan Ia.njut.

Tambahnya, pu.nca kejad.ian serta an.ggaran nilai kerug.ian masih dalam sias.atan.

Salam tkziah. Semol0ga kedua ibu dan bapa b4by Adam t4bah. Al fatihah anak syurga syg.

Sumber : hm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *