Semasa

(Terkini) – Al-fatihah, Fadzil M0khtar Menlngg4l Duni4 Ketlka Menyertai Pert4ndingan Badmint0n

JER4NTUT : Se0rang Ielaki menin.ggaI du.nia selepas menga.du sa.kit da.da ketika menyertai pert4ndingan badmint0n di Dewan Jerantut Badmint0n Cent.re, Ba.tu 5/8, Jalan Jerantut Feri di sini, semalam.

Dalam keja.dian kira-kira jam 3 petang itu, m4ngsa, Mohamad Fadzil Mokhtar, 34, ti.dak s3mpat mengha.biskan permainan kerana ti.dak sih.at.

Timbalan Ketua P0Iis Jerantut, Deputi Superint.enden Azman Mat Kamis berkata, p0Iis menerima pan.ggilan pada jam 4 petang meng.enai keja.dian se0rang lelaki menin.ggaI du.nia di Dewan Badmint0n Jerantut Cen.tre.

“MakI.umat yang kita per0leh, iaitu si m.ati, M0hamad Fadzil ti.dak se.mpat mengha.biskan perIaw.anan perin.gkat su.ku ak.hir kerana menga.du sa.kit da.da serta tldak si.hat lalu duduk ber.ehat di tepi geIan.ggang dan tiba-tiba re.bah kemudi.annya menin.ggaI du.nia.

“M4ngsa dibawa ke H0spital Jerantut pada jam 4. 50 petang dan seIesai uji.an sari.ngan C0vld-19 pada jam 6.30 petang, si ma.ti didapati neg.atif sebelum pr0ses be.dah sia.sat dijalankan,” katanya dalam kenyataan di sini hari ini.

Menurut Azman, pr0ses be.dah sia.sat selesai jam 8.30 malam dan pu.nca kema.tian diseb.abkan se.rangan j4ntung.

Beliau berkata, berdas.arkan makI.umat, si ma.ti yang bekerja sebagai mek.anik hadir ke Dewan Jerantut Badmint0n Cent.re pada jam 10 pagi untuk meny.ertai pert4ndingan dan masih si.hat.

“Pemer.iksaan fiz.ikal ke atas si ma.ti did.apati tlada menunj.ukkan sebar.ang kecede.raan sama ada un.sur perbu.atan khia.nat atau j3nayah,” katanya.

Salam t4kziah. M0ga isteri dan keluarganya tab.ah. Al fatihah buatmu Fadzil.

Sumber : utus4n

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *