Semasa

Subhanallah, Teduhnya Jen4zah Penclnta Al-quran ‘Pergi’ Sew4ktu Tidur Dalam Keadaan Berpuasa.

Menin.ggaI dunia dalam keadaan ‘penu.tupan yang baik’ atau husnul khatimah adalah impian setiap umat Islam.

Dengan husnul khatimah itulah, mereka yang pergi akan mengh.adap Penciptanya dalam keadaan paling bersih dan suci.

Biasanya yang ‘berpeluang’ mengecapi nikmat kema.tian dalam husnul khatimah ini adalah mereka yang begitu menj.aga amalannya.

Baru-baru ini, terj.adi satu tra.gedi menye.ntuh ha.ti apabila seorang pemuda Muslim dilap0r menin.ggaI dunia dalam kead.aan sedang beribadah.

Menerusi perk0ngsian oleh warganet Kabri Saibun, keja.dian itu berI.aku meli.batkan sahabat baiknya sendiri, Allahy.arham Muhammad al-Fatih Syukur.

Video) “Teduhnya Jenazah Pencinta Al-Quran”, Meninggal Dunia Ketika Tidur &Berpuasa, Kematian Hafiz Al-Quran Ini Dicemburui Ramai

Difahamkan, arw.ah Fatih yang juga merupakan penuntut di Universiti Al-Azhar, Mesir adalah se0rang penghafaz Al-Quran yang telah bergelar ‘Hafiz’ (khatam 30 juz).

Selain mempunyai ilmu agama yang tinggi di da.da, arw.ah juga merupakan seorang pemuda yang berakhlak mulia.

Bagaimanapun segalanya ‘bermula’ pada suatu hari apabila arw.ah dite.mui telah menghe.mbuskan na.fasnya yang tera.khir ketika sedang tidur di biliknya baru-baru ini.

Agak menge.jutkan kerana arw.ah dida.kwa tidak menghi.dapi sebarang sa.kit dan penya.kit ketika itu.

Namun apa yang sangat menye.ntuh ha.ti adalah arw.ah ditak.dirkan kembali bertemu Penciptanya dalam keadaan dia sedang berpuasa sunat.

Peme.rgian arw.ah dalam keadaan sedang beribadah itulah yang menja.dikan kema.tiannya dianggap sebagai khusnul khatimah.

Perginya arw.ah Fatih bagaikan satu ge.gak gem.pita buat sahabat seperju.angan dan ahli keluarganya.

Mungkin kerana terlalu dikenali ramai sebagai se0rang pemuda yang berjiwa ‘Islah’, jena.zah arw.ah dis0latkan oleh begitu ramai para jemaah yang dipercayai mengenalinya.

Bukan sahaja disan.jung penduduk dunia, malah barangkali kema.tiannya yang diberkati itu turut mendapat ‘perhatian’ penduduk di langit jua.

KehiIa.ngan se0rang Hafiz Al-Quran ibarat lautan yang hiIa.ng permatanya. Ia benar-benar dirasai.

Video) “Teduhnya Jenazah Pencinta Al-Quran”, Meninggal Dunia Ketika Tidur &Berpuasa, Kematian Hafiz Al-Quran Ini Dicemburui Ramai

Video) “Teduhnya Jenazah Pencinta Al-Quran”, Meninggal Dunia Ketika Tidur &Berpuasa, Kematian Hafiz Al-Quran Ini Dicemburui Ramai

Kabri menitip ucapan buat sahabatnya itu dengan satu hantaran di Faceb00k yang bertulis;

Alhamdulillah Jum’at. Masih diberi kesempatan untuk meIayat dan ikut sholat Jena.zah Alm. Muhammad Al-Fatih sang peju.ang Al-Qur’an dari Ternate. Inna lillahi wa inna ilahi raji’un Almarhum berpulang dalam keadaan berpuasa. Semoga dilapangkan kub.urnya,diterima amal ibadah, dicatat sebagai syahid, di tempatkan syurgaNya. Al-Fatihah.

Semoga kisah ini menjadi iktibar buat kita semua. Salam takz.iah buat arw.ah Fatih. Al-Fatihah.

VideoKlikDisini

Sumber : Kabri Saibun, sk / db0ngk4r

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *