Keluarga

“Sekarang Adam Duduk Sendiri, Umi Papa Kakak Semua Dah Takde” – Luahan Sebak Adik Adam. Kisah Menyayat H4ti Seluruh Keluarganya M4ut Dalam Kemal4ngan Di Kajang Bypass.

“Adam Rindu Umi,Rindu Papa Dan Kakak “Sekarang Adam Duduk Sendiri, Umi Papa Kakak Semua Dah Tiada”.Luahan Adik Adam.Kisah yang Menyayat Hati,Al-Fatihah Untuk Keluarga Adik Adam.

(Gambar) Mela.wat pus.ara keluarga hanya ruang untuk mengu.bati keri.nduan Adam. – Foto Astr0 Aw4ni

KAJANG: “UMI tak ada da.rah, papa pun tak da.rah …”

Itu lua.han seo0ang kanak-kanak berusia tujuh tahun, Raif Adam Lutfan Remyzan yang kini telah berg.elar ya.tim pia.tu selepas seluruh keluarganya m.aut dalam kemal.angan di Pintasan Kajang atau lebih dikenali sebagai Kajang Byp.ass.

Tr4gedi pada 7 Mac 2021 kini menjadi n0ktah hi.tam dalam hi.dup kanak-kanak ini.

Mungkin Adam terlalu muda untuk mema.hami apa yang meni.mpa keluarganya.

Kemal.angan yang memb.abitkan kereta dipandu ar.wah bapanya Remyzan Baharudin, ar.wah ibunya Suzyla Ahmad Dahlan dan ar.wah kakaknya Raiha Syuhaida Remyzan telah mera.gut kebahagian Adam dalam sekelip ma.ta.

Adam yang ketika itu juga berada dalam kende.raan tersel.amat dengan menga.lami kecede.raan di baha.gian ru.suk.

Kini, Adam terpa.ksa menu.mpang kasih bersama ibu saudaranya, Azlin Baharudin dan suaminya yang san.ggup mengambil anak ya.tim pia.tu ini untuk berk0ngsi kasih serta berte.duh di bawah satu bum.bung dengan mereka.

Apa yang lebih menya.nyat hati, Ramadan dan Syawal buat Adam pada kali ini tanpa keluarga tercinta.

“Adam rindu umi, rindu papa dan kakak.

“Sekarang Adam duduk sendiri, umi papa kakak semua dah tia.da,” katanya ketika dite.mui di kediaman ar.wah bapanya di Rinching, Kajang.

Usia semuda itu, kanak-kanak yang bercita-cita untuk menjadi se0rang arkitek itu hanya mengha.rapkan kunjungan pus.ara ibu ayah yang dige.lar sebagai ‘Syurga Umi’ untuk mengu.bat rindunya.

Bukan setakat itu, anak kecil ini turut kehila.ngan kakaknya yang juga rakan gurau senda, Raiha, 12, yang meni.nggal du.nia beberapa hari selepas kemal.angan.

Laluan Kajang Byp.ass merupakan l0kasi “pa.nas” yang dikatakan ke.rap berl.aku insi.den mer.agut nya.wa dan keluarga ini merupakan man.gsa terbaharu na.has terb.abit.

Apa langkah kesela.matan seterusnya di ‘Kajang Byp.ass’?

Apa yang diharapkan agar tia.da lagi tang.isan yang perlu dirat.api supaya insi.den seperti ini dapat diela.kkan hanya dengan tinda.kan pan.tas pihak berk.uasa dalam mencari jalan penyele.saian.

Sumber : aw4ni

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *