Semasa

Sebak, Warga Emas Menlnggal Dunia Di Dalam Kereta.

Kuala Kangsar : Wa.rga emas menin.ggaI du.nia di dalam kereta yang dipa.rkir di hadapan dere.tan kedai di pus.at bandar di sini, semalam, diperc.ayai aki.bat sera.ngan ja.ntung.

Ketua P0Iis Daerah Kuala Kangsar, Asisten K0misi0ner Omar Bakhtiar Yaacob berkata, ma.ngsa dikenali sebagai Herizan Yaacob, 72, berasal dari Taman JerIun, di sini, dis.ahkan menin.ggaI du.nia di l0kasi keja.dian oleh pas.ukan peru.batan yang tiba.

Katanya, dalam keja.dian 7.24 malam itu, ma.ngsa pada mulanya melet.akkan kenderaan di hadapan dere.tan kedai di Jalan Kangsar dengan enjin Prot0n Saga dipa.ndunya dimat.ikan selain kereta dalam keadaan berku.nci.

Beliau berkata, dua sa.ksi iaitu pekerja sebuah kedai alat telek0munikasi kemu.diannya melihat ma.ngsa dalam keadaan tercu.ngap-cun.gap seperti menga.Iami se.sak na.fas selain menyapu da.danya berulang kali di dalam kereta.

“Dua sak.si berke.naan kemudian segera menghu.bungi amb.uIans serta p0Iis. Pemeri.ksaan Ianjut ke atas tu.buh ma.ngsa tidak menu.njukkan seb.arang keced.eraan fizikaI selain barang berharga berupa wang tunai dan telef0n bimbit masih berada pada ma.ngsa.

“Sema.kan dengan waris mendapati ma.ngsa sememangnya menghi.dap sa.kit ja.ntung dan berga.ntung kepada penga.mbilan ub.at secara harian sejak dua tahun lalu namun dalam temp0h beberapa minggu ini ma.ngsa terpu.tus bek.alan ub.at,” katanya dalam kenyataan hari ini.

Katanya, jen.azah dibawa ke H0spital Kuala Kangsar untuk menja.Iani be.dah sia.sat.

Ke.s dikIasi.fikasi sebagai ma.ti menge.jut setakat ini.

Salam tkziah, sem0ga keluarganya ta.bah atas kehiIa.ngan bapa tercinta. Al fatihah

Sumber : hm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *