Viral

Sebak, St4tus Terakhlr FB Moh0n Ma̷af Dan Ucap Harl Jadi Buat lbunya

G0mbak : Satu kemaI.angan ma.ut berlaku di Jalan Sri Batu Caves berha.mpiran persimpangan P0s Laju Batu Caves memb.abitkan sebuah mot0sikal dan sebuah kend.eraan yang dipercayai l0ri.

Man.gsa dikenali sebagai Fitru Azhani Nubli Muhammad yang merupakan se0rang Pegu4m Syariah dikatakan menaiki skuter lalu dire.mpuh sebuah l0ri yang berw4rna putih yang terus berl.alu dari temp4t keja.dian setelah meIa.nggar man.gsa.

Mengikut sa.ksi yang sempat melihat keja.dian l0ri tersebut keluar sim.pang dengan laju terus meIan.ggar mot0sikal dan man.gsa, dia mengh.arap l0ri terbabit membuat rep0rt di ba.lai p0Iis terdekat yang dia telah meIa.nggar man.gsa.

Man.gsa disa.hkan meningg4I ditemp4t keja.dian sebaik pihak berk.u4sa sampai dil0kasi keja.dian, apa yang berlaku sungguh mem.ilukan mema.ndangkan arwh se0rang insan yang dikenali dan mempunyai ramai kawan.

Apa yang berlaku mengu.ndang pi.Iu kawan kawan arwh yang mana mereka sif4tkan arwh se0rang insan yang sangat baik dan amat disenangi ramai.

Tiada lagi lawak di padng b0la mahupun padng g0lf, tiada lagi ‘0ffside’ dalam whatsapp gr0up, tidak akan terlihat lagi muka sela.mba sahabat ini setiap kali dibahan kawan2 sekepala.

Perg.inya dengan kalimah syah.adah yg mulia menin.ggalkan isteri dan enam anak, Sem0ga r0h arwh ditem.patkan di kalangan orang2 beriman dan beramal s0leh.. sela.mat jalan sahabatku Fitru Azhani, kami semua juga akan meny.usul nanti – Nik Ahmad

Jumpa lagi, Adinda Fitru Azhani, Mak selalu kata, 0rang yang baik, Allah lagi sayang, Bila dapat berita petang semalam, macam tak percaya.

Lama tak bertemu sejak PKPB, hanya FB, telef0n dan whatsapps sebagai penghubung, Se0rang yang sangat lucu dan baik hati, tak pernah kata tidak jika miinta pertoI0ngan.

Banyak berk0ngsi cerita dan tak mungkin luput dari inga.tan segala kena.ngan. Berehatlah di sana Adindaku, tug4smu di sini telah selesai. Jika kita dita.kdirkan bertemu lagi di sana, moga kita dih.itung dengan segala amal baik dan melun.askan amanah kita didunia. Kami sayang ko, Ru. – Fahmi Abd Moin

Daripada Allah kita datang, Dan kepada Allah jualah kita kembali.. Al Fatihah dibaca buat saudaraku allahy.arham Fitru Azhani yang telah kembali ke rahmat.ullah petang tadi.

Sem0ga r0h allahy.arham dirah.mati dan ditempatkan Di kala.ngan mereka yang beriman Dan beramal s0leh, Sesungguhnya aku bersa.ksi bahawa allahy.arham adalah se0rang yang baik budi pekertinya, Sem0ga Jannah men4ntimu sahabat -Nawfal Naim Osman

Sem0ga keluarga arwh t4bah dia meninggaIkan se0rang isteri dan anak anak sem0ga r0hnya ten.ang disana yang maha esa lebih sayangkan dirinya.

Jnazah dihantar ke H0spital Selayang untuk tin.dakan la.njut sebelum dibawa pulang untuk disem.adikan. Al fatihah.

Sumber : MT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *