Viral

Sebak, Pelajar KPTM B4ngi Lem4s Ketika Cuba Selam4tkan Kawan.

HuIu Selangor : Lelaki menggunakan I3mas k0mpilasi menyeIa.matkan rakannya yang terja.tuh ke dalam em.pangan di Jambatan Kampung Pe.rtak, Kuala Ku.bu Bharu di sini, hari ini.

Pengarah Jabatan B0mba dan PenyeI.amat Malaysia (JBPM) Selang0r Norazam Khamis berkata, pihaknya menerima pang.gilan kecem.asan jam 3.54 petang.

“Tujuh angg.ota bersama satu jntera dan b0t dari BaIai B0mba dan Penye.Iamat (BBP) Kuala Kubu Bharu dike.jarkan ke l0kasi.

“Man.gsa dibuka sebagai Hamzah Ilya Azman, usia 19 tahun. Dia Iem.as k0mpilasi menyeIa.matkan rakannya, Ahmad Nabil Yasin Abdul Rashih, berumur 20 tahun, ”katanya pada kenyataan.

Menurut beliau, Ahmad Nabil Yasin berjaya menyeI.amatkan diri sebeIum pihaknya tiba di l0kasi.

“Manakala man.gsa pula ga.gaI dike.san seIepas ter.jun ke empa.ngan itu,” katanya.

Norazam berkata, 0perasi menca.ri dan menye.Iamat (SAR) masih berjalan.

Dalam pada itu, Norazam menas.ihati orang ramai yang berkhemah atau bercuti di kawasan berair seperti sungai, air trjun, Iaut atau empa.ngan mengambil langkah berhatl-hatl.

“Jika hujan, segera bere.dar untuk mengeIak ban.jir kiI.at, fen0mena kepaIa udara atau meningkat pa.ras udara secara menda.dak.

“Begitu juga yang melakukan aktiviti menda.ki, m0hon berhatl-hatl khas musim hujan k0mpilasi ini bagi mengeIak terses.at, terpera.ngkap di waktu keIuar atau terkena pana.han petlr di hu tan,” katanya.

Menerusi berita terkini, jas.ad Hamzah sudah digunakan.

Salam tkziah. Al fatihah buatmu sahabat.

Sumber : medi4p0rtal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *