Viral

Se0rang Guru KAFA, M4ut Dalam PerjaI4nan K3tika Pul4ng Ke Rum4h.

Satu kemaI.angan ma.ut melib.atkan se0rang w.anita menu.nggang mot0sikal se0rang diri di Iebuhraya PLUS dari Juru ke Buklt Tam.bun Selatan (KM 148.9) tengahari tadi.

Man.gsa , Ustazah Azizah Jaafar berusia 47 tahun merupakan se0rang guru kelas KAFA dan juga tu.kang jahlt yang dalam perjaI.anan puIang ke rumahnya di Sungai Ba.kap, SPS.

Bagaimanpun pu.nca kejad.ian tldak dapat dipastikan.

Salam tkziah diucapkan. Sem0ga r0h arwh ditem.patkan di kalangan orang beriman.

Berita menduk.acitakan bahawa Ustazah Azizah Binti Jaafar (B.ekas Guru dan Pelajar di Madrasah Ishadiah) telah kembaIi ke rahma.tullah sebentar tadi.

Ucapan tkziah ditu.jukan kepada keluarga Allahya.rhamah, sem0ga tabah dan bersabar dengan uji.an ini dan sem0ga r0h beliau dicucu.ri rahmat dan ditem.patkan bersama para nabi, aulia’ dan S0lehin. Amiiin.

Hari ini se0rang anak Khariah MLSB
telah kembaIi kerahma.tullah iaitu
Allahya.rhamah Azizah BT. Jaafar (Tuk.ang Jahlt kedai Perda isteri IDRIS) tinggaI di
Kg Permatang Ara Sungai Bakap pada jam 12 TGH kemaI.angan di Iebuhraya dan jen.azah dibawa ke H0spital Bkt Mertamjam Utk p0st-m0rtem dan pengeb.umian jen.azah akan dimakl.umkan kemudian.

Sem0ga Allah mencucu.ri rahmat keatas r0hnya dan ditem.patkan bersama dengan 0rang yang beriman dan bertakwa. lnsyaallah.

Al Fatihah.

sumber : pen4ngkini

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *