Semasa

Pilu, W4rga Em4s Menlngg4l Duni4 Dalam Kem4lang4n Kep4la DigiLls L0ri.

KU4LA L4NGAT : Se0rang lelaki w4rga em4s m.aut dalam kead.aan meny.ayat ha.ti apabila kepal.anya dig.ilis l0ri dalam kejad.ian di Kilpmeter 35.5 Jalan Klang-Banting-P0rt Dicks0n hari ini.

Dalam kejad.ian kira-kira pukul 12.30 tengah hari itu, ma.ngsa berusia 70 tahun menin.ggal du.nia di l0kasi kejad.ian.

Difah.amkan beberapa bah.agian kep.ala ma.ngsa bers.epai di jalan raya.

Ketua P0lis Daerah Kuala Langat, Superint.endan Ahmad Ridhwan Mohd. Nor @ Saleh berkata, sias.atan awal mend.apati kemal.angan berl.aku ketika ma.ngsa yang menun.ggang mot0sikal jenis Yamaha Y10SS2 dalam perjal.anan pul.ang ke rumahnya di Kelanang.

“Apabila tiba di l0kasi kejad.ian, ma.ngsa diperc.ayai telah melan.ggar pemb.ahagi jalan segi tiga selek0h lalu ja.tuh ke lor0ng sebelah kiri jalan.

“Ma.ngsa kemud.iannya dig.ilis di bahagian kep.ala oleh sebuah l0ri yang sedang berg.erak ter.us,” katanya dalam kenyat.aan hari ini.

Kata beliau, ma.ngsa disa.hkan menin.ggal dun.ia di l0kasi kejad.ian ak.ibat par.ah di kep.ala sebelum m.ayatnya diha.ntar ke H0spital Banting untuk bed.ah sias.at.

Ujar Ahmad Ridhwan, berda.sarkan keter.angan seol0rang sa.ksi be.bas, dia tidak sempat menc.atitkan nomb0r pendaftaran l0ri itu kerana tidak berh.enti .

“Orang ramai yang memp.unyai makl.umat berka.itan kejad.ian boleh menghubungi Peg.awai Peny.iasat Trafik, Inspektor Fatin Husna Khairuzzaman di talian 017-301 2621 atau Ibu Pejabat Polis Daerah Kuala Langat menerusi talian 03-3187 2222” katanya.

Sumber : K0sm0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *