Semasa

Pilu, Suami MenlnggaI Duni4, lsteri Dan Anak Par4h Dir3mpuh 0leh M0t0sikal Yang Ditungg4ng Se0rang Pelaj4r.

LANGK4WI : Dua Ielaki m.aut seIepas m0t0sikal yang ditun.ggang mereka berte.mbung dalam kemaI.angan di Kampung Kumpulan, Jalan UIu Melaka di sini semalam.

Dalam keja.dian pada jam 10.40 malam itu, ma.ngsa, Ku Nur Shahrizal Ku Nor Sazali, 16, yang merup.akan pelajar dan Anas Ali, 28, se0rang bu.ruh disa.hkan menin.ggaI du.nia di tempat keja.dian.

Ku Nur Shahrizal berasal dari Kampung Atas, Mukim Padang Mats.irat manakala Anas pula dari Kampung Paslr Hltam, Air Han.gat di sini.

Dua lagi ma.ngsa iaitu isteri Anas, Artiyah Lashidullah, 20, yang merup.akan pem.egang Kad Suru.hanjaya Tinggi B4ngsa-B4ngsa Bers.atu Untuk PeIa.rian (UNHCR) dan anak mereka, Nadiyah Anas, 5, diIap0rkan pa.rah.

Dua be.ranak itu kini mene.rima raw.atan di H0spital Sultanah Maliha (HSM) di sini.

Ketua P0Iis Daerah Langkawi, Asisten K0misi0ner Shariman Ashari berkata, kemaI.angan diperc.ayai berl.aku apabila Ku Nur Shahrizal yang menu.nggang m0t0sikal Yamaha 135LC masuk ar.ah bertent.angan sebeIum berte.mbung dengan m0t0sikal jenis H0nda Wave yang ditun.ggang Anas.

Aki.bat perte.mbungan itu, kedua-dua ma.ngsa menin.ggaI du.nia di tempat keja.dian. Isteri dan anak Anas terca.mpak lima hingga 10 meter dari l0kasi peIan.ggaran,” katanya dalam kenyataan di sini hari ini.

Allahuakhbar. Salam takz.iah buat keluarga. Al fatihah buat kedua2 ma.ngsa. M0ga ditemp.atkan bersama 0rang yg s0leh.

Sumber : K0NLINE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *