Viral

Pilu, Lelaki M4ut Berges3l deng4n trel3r, Hasr4t Ziar4h Ibu Di Kampung Tid4k Kes4mpaian.

HASR4T seorang pemuda untuk pulang bertemu ibunya kerana rindu yang mendaIam tidak kesam.paian apabila dia menin.ggal dunia ketika dalam perjaI.anan.

Menurut perk0ngsian oleh Skuad Pengurusan Jen.azah – SPJ Malaysia yang memb.antu menguruskan jen.azah, arwh dilap0rkan terIi.bat dalam kemaI.angan jalan raya setelah berg.esel dengan sebuah I0ri treIer.

Siapa meny.angka, ibu yang men.anti kepulangan anak yang merinduinya, hanya mampu menyambut jas.ad si anak yang sudah tidak lagi berny.awa.

Sayu, kita sebagai manusia hanya mampu meran.cang, namun begitulah takdir Allah yang sudah tertuIis.

Niat pulang untuk bertemu ibu.. Pulang kepa.ngkuan si ibu sebagai jen.azah..

Kembalinya se0ang anak lelaki harapan si ibu kepada Pencipta-Nya.. Jen.azah nah.as kema.langan jalan raya seIa.mat dikebu.mikan di Tanah Perkub0ran Islam Al-Raudhah Nilai..

Allahy.arham Qamarul Ariffin Jasmi menin.ggal dunia selepas berg.esel dengan sebuah I0ri treIer..

KemaI.angan yang mer.agut nya.wa anak muda berusia 25 tahun itu berlaku dilebuhraya Elite berha.mpiran susur ke Sepang..

Dikatakan arwh hendak pulang ke rumah kakaknya di Nilai untuk mel.awat ibunya.. Si ibu dikatakan menetap bersama kakak arwh..

Kerana terlalu rindukan ibu..

Oleh kerana rindukan ibunya arwh menga.mbil cuti tahunan dan berha.srat untuk pulang menemui ibunya itu.. Arwh bert0lak dari Wesport setelah habis waktu berkerja sekitar pukul 04.00 petang pada sabtu yang lalu..

Ketika dalam perjal.anan mot0sikal yang ditun. ggang oleh arwh berg.esel dengan sebuah Iori treIer.. Selepas berge.sel mot0sikal yang ditung.gangi terba.bas dan arwh menin.ggal dunia ditempat kejad.ian..

Arwh menyewa rumah di Pulau Indah bersama 2 orang rakan bujangnya dan baru 5 bulan berkerja di Wesp0rt..

Arwh adalah anak kedua dari 3 orang adik beradik.. Yang pertama kakaknya dan yang ketiga pula ialah adik perempuan arwh..

Anak lelaki tun.ggaI pergi seIama-Iamanya..

Bermakna arwh adalah anak lelaki tun.ggaI di daIam keIuarga selepas bapanya menin.ggal dunia sejak beberapa tahun yang lalu.

Kini, anak harapan di dalam keIuarga telah pergi seIama Iamanya menin.ggalkan lbu dan dua lagi adik beradik.

Piihak keIuarga telah menghu.bungi kami pada hari sabtu yang lalu melib.atkan pengu.rusan jena.zah arwh..

Oleh kerana perlu melalui pr0ses sari.ngan c0vid-19 sebelum boleh dibe.dah sia.sat untuk mengetahui pun.ca kema.tian arwh.. Jena.zah hanya boleh kami uruskan dibilik pengu.rusan jena.zah milik H0spital Serdang selepas zoh0r tadi..

Selepas jena.zah dima.ndi dan dikaf.ankan.. team kedua UKVJ terus membawa jena.zah ke Masjid Al-Azim Taman Semarak Nilai untuk dis0Iatkan..

Selesai dis0Iatkan jena.zah terus dibawa ke ta.nah perkub0ran dan kemudian seIamat dikebu.mikan sekitar pukuI 06.20 petang..

Sem0ga ibu dan adik beradik arwh redha dengan kehiI.angan insan yang mereka sayang..

Setiap yang berlaku sudah Allah tetapkan.. Kehid.upan dan kema.tian manusia hanya Allah sahaja yang Maha Mengetahui..
Salam t4kziah!

Sumber : w0wber!ta / c0retannas!hat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *