Semasa

Pilu, Ker3ta Bert3mbung L0ri, At0k Menlnggal Duni4 Manak4la Cucu Berusia 1tahun Ced3ra P4rah.

Mar4ng : “Kereta itu sec.ara tiba-tiba terba.bas ke kanan jalan dan meIep.asi pemb.ahagi jalan.

“Saya te.kan br.ek dengan k.uat dan ga.gaI menge.Iak sebeIum bert3mbung dengannya,” kata pema.ndu l0ri, Hamidi Ismail, selepas kende.raan dipan.dunya berte.mbung dengan kereta di Kil0meter 58, Jalan Kuala Terengganu-Kuantan, dekat Rhu Ku.bur, di sini, hari ini.

Dalam kejad.ian pada 11.30 pagi itu, Azman Awang, 56, yang mema.ndu kereta Mazda CX5 m.aut di l0kasi kejad.ian aki.bat ters.epit di tempat duduk.

Cucunya, Aisy Mateen Mohd Amin, satu tahun lapan bulan diIap0rkan pa.rah di bahagian b4dan dan dikej.arkan ke H0spital Sultanah Nur Zahirah (HSNZ) Kuala Terengganu untuk raw4tan Ia.njut.

Ketika kejad.ian, Azman bersama cucunya itu dalam perjal.anan dari rumahnya di Kampung Rantau Abang untuk memb.eli barang di sebuah kedai di Kampung Jambu B0ngk0k.

Hamidi, 41, berkata, ketika kejad.ian, dia dalam perjaI.anan puI.ang ke dep0h menyi.mpan l0ri di Kampung B.atu 7, Dungun sebaik selesai melak.ukan kerja menam.bun tanah di kawasan Jambu B0ngk0k.

“Pertem.bungan k.uat itu menyeb.abkan kereta terb.abit mengu.ndur dengan Ia.ju dan memas.uki semula laluan asal sebeIum tersa.dai di kawasan se.mak di situ.

“Saya berge.gas untuk memb.antu dan mend.apati pemandu kereta itu sudah ti.dak berny4wa manakala se0rang budak lelaki duduk berseb.eIahan pem.andu cede.ra dan ters.epit.

“0rang ramai yang mel.alui kaw.asan itu berj.aya membawa keIuar kanak-kanak lelaki terb.abit sebelum dikej.arkan ke h0spital,” katanya.

Sementara itu, Ketua 0perasi dari BaIai B0mba dan PenyeI.amat (BBP) Marang, Imran Ghani berkata, piha.knya menerima pan.ggilan pada 12.34 tengah hari.

Beliau berkata, seramai 19 angg0ta term.asuk dari BBP Dungun mengambil masa seIama 15 minit sebeIum berj.aya mengeI.uarkan m4ngsa yang ters.epit.

Salam t4kziah. Sem0ga keluarga Allahy4rham Azman k.uat dan ta.bah. M0ga r0hnya dite.mpatkan bersama para s0lihin dan m0ga adik Aisy cep4t se.mbuh. Al fatihah

Sumber : hm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *