Semasa

Pilu, Bayl Lelaki 12bulan M4ut Manakala Empat Ced3ra Par4h Dalam Kemal4ngan Kereta Terbab4s.

Papar : Se0rang ba.yi Ielaki berusia setahun m.aut manakala empat lagi pa.rah selepas kereta yang din.aiki keluarga berkenaan terb.abas dalam keja.dian di Jalan Kimanis-Keningau, di sini, petang tadi.

Dalam keja.dian jam 6.15 petang itu, kenderaan pelbagai guna (MPV) Naza Citra berkenaan diperc.ayai hiIa.ng kaw.aIan dan terus mere.mpuh bu.kit di tepi jaIan berke.naan.

Jurucakap Pu.sat Gera.kan 0perasi (PG0) Jab.atan B0mba dan Penyel.amat Malaysia (JBPM) Sabah berkata, piha.knya menerima pan. ggilan kecem.asan pada 6.24 petang.

Katanya, sus.uIan Iap0ran itu, sepasukan sembilan angg0ta dan pega.wai bersama sebuah jent.era dan van Un.it Bant.uan Perkhid.matan Kecem.asan (ERMS) dikerah ke l0kasi keja.dian.

“Sebaik tiba di l0kasi keja.dian, pasukan 0perasi mendapati terdapat lima ma.ngsa memb.abitkan satu lelaki, tiga wanita dan se0rang ba.yi lelaki.

“Ma.ngsa ba.yi Ielaki berusia setahun terb.abit kemudiannya dis.ahkan menin.ggaI dunia 0leh peg.awai peru.batan yang hadir di l0kasi keja.dian,” katanya ketika dihubungi, hari ini.

Menurutnya, ma.ngsa yang menin.ggaI du.nia terus diser.ahkan kepada pihak p0Iis untuk tind.akan seIa.njutnya.

“Empat lagi ma.ngsa terus diberikan raw.atan awal sebeIum dihantar ke H0spital Papar, untuk raw.atan seIa.njutnya menggunakan amb.uIans dan van EMRS. 0perasi dita.matkan sepenuhnya pada 7.53 malam,” katanya.

Salam t4kziah buat keluarga. M0ga tab.ah dengan kehiIa.ngan insan tersayang. Syurga buatmu syg.

Sumber : hm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *