Viral

Pilu, Akhlrnya Jas4d ibu Dijump4i Ters4ngkut Di P0k0k Pis4ng, An4k Perempu4nnya Masih Belum Dit3mui.

LIPIS : Ma.yat se0rang wanita yang hiI.ang selepas b0t din.aiki bersama suami dan dua anak perempuannya terb.aIik di Sungai Jelai ditem.ukan hari ini.

Ketua P0Iis Lipis, Deputi Superi.ntenden Azli Mohd. Noor berkata, may.at man.gsa, Rozi Omar, 52, ditem.ukan kira-kira jam 9.45 pagi oleh pasukan b0mba yang melakukan 0perasi menc.ari dan menyel.amat.

“Ma.yat man.gsa ditem.ukan tersa.ngkut pada pok0k pisang kira-kira 100 meter daripada kawasan kejad.ian dalam kead.aan sempurna.

“Hanya se0rang man.gsa ditem.ukan setakat ini dan 0perasi diter.uskan bagi menc.ari se0rang lagi man.gsa yang hiIa.ng,” katanya di sini hari ini.

Semalam, dua ber4nak hiIa.ng dihan.yutkan ar.us der.as selepas b0t dinaiki untuk melihat kead.aan rumah mereka yang dinaiki air di Kampung Bertang terb.aIik.

Dalam kejad.ian kira-kira jam 12 tengah hari itu, dua man.gsa iaitu bapa dan seprang anak berjaya menyela.matkan diri manakala dua man.gsa iaitu ibu dan anak perempuan hiIa.ng dibawa ar.us.

Menurut Azli, ma.yat man.gsa yang merupakan ibu kepada man.gsa yang masih hiIa.ng dihantar ke H0spital Lipis untuk bed.ah sia.sat.

Katanya, pada masa ini 0perasi menc.ari dan menyel.amat melibatkan 31 angg0ta p0Iis dan b0mba diteruskan.

Salam tkziah buat keluarga.m0ga r0hnya ditem.patkan dikal.angan 0rang yang beriman. Al Fatihah.

Sumber : utusa4n / vir4l my

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *