Semasa

‘Perglmu Ketlka Menc4ri Rez3ki’ – Pengh4ntar Mak4nan M4ut Kemal4ngan M0t0sikal Dir3mpuh L0ri.

Terkini se0rang pengh.antar makanan yang baru mem.enuhi temp.ahan pela.nggannya, m.aut apabila m0t0sikal yang dinaikinya dise.ret kira-kira 10 meter selepas berla.nggar dengan l0ri di sim.pang empat Taman Bidara Permai, Pengk.alan Bal.ak, Masjid Tanah di Al0r Gajah, tengah hari ini.

Dalam keja.dian 1 tengah hari itu, Muhammad Salman Nor Tazah, 19, yang bekerja dengan sebuah syari.kat kat.ering, meni.nggal du.nia di tempat keja.dian aki.bat pa.rah di kep.ala dan ba.dan selepas dire.mpuh l0ri membawa mua.tan udang itu.

Ketua P0lis Daerah Al0r Gajah, Superint.endan Arshad Abu, berkata sias.atan awal pih.aknya mend.apati, pema.ndu l0ri berusia 33 tahun itu dikat.akan mem.andu dari arah Masjid Tanah menghala ke P0rt Dicks0n, Negeri Sembilan.

Katanya, apabila sa.mpai di si.mpang empat Taman Bidara Permai, m0t0sikal ditu.nggang ma.ngsa dari Taman Bidara Permai kel.uar sim.pang untuk ke Taman Idaman yang terl.etak berdek.atan sebelum berl.aku pelan.ggaran.

“Pelan.ggaran berl.aku di tengah persi.mpangan berkenaan dengan m0t0sikal H0nda EX5 ditu.nggang ma.ngsa dise.ret sejauh kira-kira 10 meter. Ma.ngsa meni.nggal du.nia di te.mpat keja.dian,” katanya dalam satu kenyataan, hari ini.

Ma.ngsa yang berasal dari Taman Tanjung Min.yak, Bukit Rambai, Al0r Gajah, dibawa ke H0spital Al0r Gajah untuk dibe.dah sia.sat.

Ke.s disia.sat men.gikut Sek.syen 41 (1) Ak.ta Penga.ngkutan Jalan (APJ) 1987.

Sumber : hm / maib4ca

Apa Pendapat Anda? Dah Baca, Jangan Lupa Like, Komen Dan Share Ya. Terima kasih!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *