Semasa

“Perginya Anak Syurga Mama” – Dip4ksa Puasa Selama 5hari, lbu D4kwa D0kt0r Cuai Menyeb4bkan Bayl 2bulan Menlnggal Dunia.

K0ta Bharu : Pihak H0spital Raja Perempuan Zainab II (HRPZ II) akan mengadakan perte.muan hari ini dengan waris keluarga yang menda.kwa berla.ku kecu.aian ketika mendapatkan rawa.tan di h0spital itu sehingga menyebabkan kema.tian kepada ba.yi berusia dua bulan, Jumaat lalu.

Se.bak Iuahan ibunya ” Adik mama rindu adik bakpo adik tinggaI mama ya allah tak ku.at terlalu awal adik tinggaIkan mama.”

“Begitu su.sahnya mama jaga adik dalam kndungan mama, dalam keadaan mama sa.kit kena buat ko ore , Rata riti beru.bat , Dengan aIahan te.ruk lagi sampai hari nak 0prate tu mama bawak plastik lagi sebab aIahan ada lagi.”

“Lepas d0ktor ta.rik adik dalam pe.rut mama situ laaa baru hiIa.ng alahan mama segala kesa.kitan semua hiIa.ng dengan kehadiran adik tapi bakpo seke.jam ni ore buat ko adik.”

“Maafkan mama adik, tiap2 malam mama pasang surah maryam , ayat qursi untuk jaga adik dalam kandu.ngan mama , Tapi bakpo sete.ruk ni orang buat ko adik , ya allah raya tahun ni tanpa adik” – ola ola

Pengarah HRPZ II Datuk Dr Selasawati Ghazali berkata, pihaknya sudah mengadakan sias.atan memba.bitkan pa.kar perub.atan, d0ktor serta jurura.wat yang bertanggungjawab dalam mera.wat ba.yi berkenaan.

Bagaimanapun, beliau berkata pihaknya tidak dapat mende.dahkan hasil sias.atan yang diperoleh ketika ini dan hanya akan memak.lumkan perkara itu kepada waris ma.ngsa ketika perte.muan yang diadakan nanti.

Sebaik sahaja lsu ini diba.ngkitkan sehingga tu.Iar di me.dia s0sial kita mengarahkan mereka yang terb.abit termasuk d0ktor pa.kar, d0ktor, jurura.wat serta jawatankuasa untuk meneliti perkara ini.

Kita akan menjelaskan secara rasi0nal mengenai setiap tinda.kan yang dilakukan terhadap ba.yi berkenaan ketika mendapatkan rawa.tan di h0spital ini dan waris juga boleh bertanya segala pers0alan kepada pihak h0spital ketika perte.muan itu diadakan,katanya ketika dihubungi Bernama, di sini hari ini.

TerdahuIu, tu.Iar satu vide0 menerusi Faceb00k milik ‘Ola Ola’ yang menda.kwa ba.yinya berusia dua bulan menin.ggaI du.nia aki.bat kecua.ian d0ktor di HRPZ II ketika memberikan raw.atan.

Menerusi vide0 yang meraih t0nt0nan melebihi 60,000 itu juga, beliau menda.kwa anaknya dipa.ksa berpuasa seIama lima hari selain turut diberikan susu yang sudah ta.mat temp0h dan diberikan ub.at tidur tanpa keizinannya. Al fatihah.

Sumber : hm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *