Hiburan

Penyanyi Terken4l V0kalis Kumpul4n Screen, Gmie Telah Mengh3mbuskan Naf4s Terakhlr Di H0spital Klang.

Gmie menghe.mbuskan naf.as tera.khir pada pu.kul 2.30 pagi tadi di H0spital Tengku Ampuan Rahimah, Klang.

KUALA LUMPUR : Penya.nyi terke.nal yang juga v0kalis kumpulan Screen, Gmie menghe.mbuskan naf.as tera.khir pada puk.ul 2.30 pagi tadi di Hospital Tengku Ampuan Rahimah, Klang.

Allahy.arham Gmie atau nama sebenarnya, Hajmi Ibrahim meni.nggal du.nia pada usia 50 tahun aki.bat pen.yakit buah pin.ggang berlu.bang.

Menurut anak Allahya.rham, Siti Hadirah, beberapa hari sebelum ini, ayahnya kur.ang si.hat dan hila.ng selera makan.

Bahkan, kata Siti Hadirah, Allahya.rham juga pen.gsan di rumah sebelum keluarga menghub.ungi ambu.lans.

“Abah pen.gsan sebab kekur.angan dar.ah. Keluarga buat keput.usan bawa Allahy.arham ke h0spital. Semasa dira.wat di h0spital, keadaan abah sta.bil dan kami sem.pat juga membuat pan.ggilan vide0.

“Bagaimanapun, dalam puk.ul 1.30 pagi tadi, d0kt0r menghub.ungi kami memak.lumkan abah kriti.kal sebelum abah menghe.mbuskan naf.as tera.khir,” ujar Siti Hadirah dalam kiriman mesej menerusi Insta.gram kepada AW4NI.

Gmie mene.mpa nama sebagai antara penyanyi terbaik negara mene.rusi kumpulan Screen yang mas.yhur dengan lagu Bila Cinta Didusta.

Allahya.rham pernah menyertai pertan.dingan Gegar Vaganza musim ketiga terbitan Astr0 pada 2016.

Sementara itu, pengurus perib.adi Allahy.arham Gmie, Fuad Syahrin Misbah berkata, sudah ha.mpir dua tahun Gmie diu.ji dengan peny.akit buah pin.ggang berlu.bang.

Sepanjang temp0h itu juga, Allahy.arham, kata Fuad, lebih senang ti.dak mengheb.ahkan keadaan kesih.atannya kepada umum.

“Beliau tidak mahu kawan-kawan dan pemi.natnya terlalu memi.kirkan penderi.taan yang dila.lui. Selagi boleh melaluinya, Allahy.arham tidak mahu sus.ahkan sesiapa.

“Saya sendiri hanya menget.ahui meng.enai sa.kitnya selepas setahun beliau disa.hkan 0leh dokt0r berhad.apan masa.lah itu,” kata Fuad dalam na.da seb.ak kepada AW4NI ketika dihubungi.

Sumber : aw4ni / sin4r

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *