Semasa

Penunggang M0t0sikal M4ut Dir3mpuh Pem4ndu Mabvk

Kuala Lumpur : Se0rang penun.ggang m0t0rsikal m.aut selepas dire.mpuh pema.ndu ma.buk di Bulatan Jalan Persiaran Lestari Perdana, Seri Kembangan, malam tadi.

Dalam kemala.ngan kira-kira jam 9.28 malam itu, ma.ngsa yang hanya dikenali sebagai Amirul , 22, berasal dari Seri Kembangan, m.aut di tempat keja.dian aki.bat cede.ra par.ah.

Assalamualaikum, Kami dari ZR MART Empire ingin khab.arkan bahawa staff kami runner Amirul Baharum telah kembali ke rahma.tullah sebentar tadi kerana kemala.ngan jalan raya.

Ar.wah dilan.ggar Iari 0leh se0rang lelaki yang ma.buk menaiki hilux berwarna hit.am, lelaki ni meIa.rikan diri dan dapat dita.ngkap 0leh 0rang ramai.

Tetapi semasa meIa.rikan diri tu lelaki telah mela.nggar se0rang lagi 0rang awam(Lelaki Melayu) yang tengah mengejar lelaki ni.

Kead.aan lelaki Melayu ni sekarang dalam kri.tikal (allahuakhbar besar jasa beliau) semoga diberikan kesem.buhan dan melepasi tah.ap kri.tikal.

(Semoga si peI.aku dapat baIa.san yang seti.mpal) Sama2 lah kita sedekahkan al-fatihah(dibaca) untuk ar.wah Amirul baharum, sem0ga r0hnya dicuc.uri rahmat dan ditempatkan di kalangan orang yang beriman,Semoga keluarga ar.wah tab.ah mengha.rungi dugaan ini.-Wawa Aiwa

Ketua Jab.atan Sias.atan dan Penguatk.uasaan Trafik (JSPT) Selangor, Superint.endan Azman Shari’at, berkata sias.atan poIis mend.apati pema.ndu T0y0ta Hilux berusia 51 tahun yang dalam perjal.anan dari arah Puchong dida.pati tidak memberh.entikan kenderaannya sebaik tiba di bulatan.

Azman berkata, beberapa pengguna jalan raya lain yang melihat keja.dian itu meng.ejar kenderaan sus.pek.

Difahamkan, beberapa penun.ggang m0t0sikal meng.ejar kende.raan sus.pek sehingga ke Lebuhraya Bukit Jalil berha.mpiran bangunan SIRIM yang berada di bawah bidang ku.asa JSPT Kuala Lumpur.

Ketua JPST Kuala Lumpur, Asisten K0misi0ner Zulkefly Yahya, berkata seorang daripada penun.ggang m0t0sikal cuba mengh.aIang dengan memberh.entikan m0t0sikalnya di laluan kende.raan sus.pek.

Salam t4kziah diucapkan, sem0ga amirul ditempatkan dikalangan orang yang beriman. Al- fatihah.

Sumber : mt / db0ngkar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *