Semasa

Pem4ndu M4buk Mer3mpuh Kereta Menyebabkan Se0rang Lelaki M4ut Manakala Tiga Anaknya Ced3ra Par4h.

MELAKA : Pema.ndu kereta yang menyeb.abkan kema.tian se0rang lelaki manakala tiga anaknya pa.rah dalam na.has di Jalan Klebang di sini, dida.kwa di Mahk.amah Ayer Keroh esok atas kesal.ahan memandu dalam keadaan ma.buk.

Ketua Jab.atan Sias.atan dan Penguatk.uasaan Trafik (JSPT) negeri, Superint.enden Hasan Basri Yahya berkata, sus.pek lelaki berusia 42 tahun itu dihad.apkan di Mahk.amah Sek.syen.

Katanya, pertud.uhan dibuat mengikut Sek.syen 44 (1) Ak.ta Penga.ngkutan Jalan 1987 kerana memandu di bawah peng.aruh alk0h0l.

“Kertas sias.atan sudah dirujuk ke Timbalan Pend.akwa Raya dan sus.pek akan ditu.duh mengikut Sek.syen 44 (1) Ak.ta Penga.ngkutan Jalan 1987 di Mahkamah Sek.syen Ayer Keroh esok.Hasil analisis sampel da.rah sus.pek menga.ndungi alk0h0l sebanyak 203/100 miligram dar.ah” katanya dalam kenyataan hari ini.

Ujarnya, jika sa.bit kesa.lahan, tertu.duh boleh dikenakan huk.uman penj.ara minimum tiga tahun dan maksimum 10 tahun dan de.nda tidak kur.ang daripada RM8,000 sehingga RM20,000.

Terdahulu, dalam 29 November lalu, se0rang lelaki, Abdul Rahim Mohamad, 53, m.aut manakala tiga lagi anaknya berusia 11, 13 dan 20 tahun pa.rah selepas kereta dinaiki dire.mpuh sebuah Nissan Teana dari arah bertent.angan.

Dalam keja.dian kira-kira pu.kul 12.45 pagi itu, kereta jenis Pr0t0n Wira dipa.ndu ma.ngsa telah berpusing dan turut mere.mpuh tiga buah m0t0sikal lain. Na.has tersebut turut tu.lar dalam me.dia s0sial selepas pema.ndu Nissan Teana tersebut dikatakan memandu dalam keadaan ma.buk.

Sumber : utus4n 0nIine

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *