Viral

Peg4wai P0Iis Dan Rak4n Wanlta M4ut Kemalang4n Terc4mpak Kelu4r Dari Kereta.

Kota Kinabalu : Pega.wai p0Iis berpngkat Asisten Superi.ntendan dan rakannya ma.ut dalam kemaI.angan di Jalan Iintas, Metr0town, di sini, awal pagi tadi.

Dalam kejad.ian 5.30 pagi itu, Azrini @ Azrin Abu Bakar, 42, yang bertu.gas di Ibu Pejabat P0Iis Daerah (lPD) Kunak dan Dylevia Dewalter, 38, disa.hkan menin.ggaI dunia ketika mendap.atkan raw.atan di H0spital Queen Elizabeth Elizebeth II (HQEII).

Pema.ngku Ketua P0Iis Daerah K0ta Kinabalu, Superi.ntendan George Abd Rakman berkata, si.asatan awal mend.apati, Nissan Almera yang dip.andu wanita terb.abit dipercayai berge.rak dari arah Citymall menuju ke Jalan Tuaran Bypass.

Katanya, kemaI.angan berp.unca daripada kenderaan man.gsa yang terba.bas sendiri sebeIum mere.mpuh p0kok di tengah jaIan berkenaan.

“Kedua-dua man.gsa dikatakan terca.mpak keIuar dari kenderaan sebeIum dite.mukan dalam parlt pemba.hagi jaIan.

“Kedua-dua man.gsa dibawa ke Bahagian Kece.masan HQEII sebeIum disa.hkan menin.ggaI dunia ketika diberikan raw.atan,” katanya ketika dihubungi, hari ini.

George berkata, ketika kejad.ian kead.aan jalan Iengang dan sia.satan Ianjut masih dijalankan.

“K.es disi.asat mengikut Sek.syen 41(1) Ak.ta Pengangkutan Jalan 1987,” katanya.

Salam tkziah. Sem0ga keluarganya ta.bah. Al fatihah.

Sumber : hm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *