Semasa

Pad4h Memandu Law4n Arus, Wanlta M4ut Setelah Kancil Bert3mbung Alza

KOTA KINABALU : Tind.akan se0rang wanita mem.andu mela.wan ar.us membawa pad.ah apabila kenderaan dinaiki berte.mbung dengan kenderaan lain hingga menyeb.abkannya m.aut di l0kasi keja.dian.

Dalam keja.dian yang berla.ku di Jalan Tuaran Bypass berhadapan Dewan Kebudayaan, kira-kira pukul 1 pagi tadi,  ma.ngsa, Florenni Dominic, 28, yang mema.ndu Perodua Kancil dis.ahkan meni.nggal dunia di l0kasi keja.dian oleh pega.wai perub.atan.

Ketua Bahagian Sias.atan dan Penguatk.uasaan Trafik (JSPT) Ibu pejabat P0lis Daerah (IPD) Kota Kinabalu, Deputi Superint.enden Jo Ak Hang berkata, tiga ma.ngsa lain yang mengal.ami ced.era pa.rah dibawa ke H0spital Queen Elizabeth II (HQE II) untuk tind.akan la.njut.

Berdasarkan sias.atan, Perodua Kancil dipa.ndu ma.ngsa mela.wan a.rus hingga berte.mbung dengan kenderaan Perodua Alza yang sedang menghala ke Penampang.

“Pem.andu Perodua Alza yang merupakan se0rang lelaki berusia 30 tahun menye.dari kenderaan ma.ngsa dipa.ndu mela.wan ar.us namun tid.ak se.mpat untuk menge.lak kerana jarak kenderaan yang terlalu dekat. Kedua-dua kenderaan berte.mbung.

“Aki.bat pertemb.ungan itu, ma.ngsa yang memandu Perodua Kancil menin.ggal du.nia di l0kasi keja.dian manakala dua penu.mpang bersamanya serta pem.andu Perodua Alza yang ced.era pa.rah dibawa ke h0spital,” katanya.

M.ayat ma.ngsa dihantar ke Jab.atan Fore.nsik HQE dan sampel da.rah ma.ngsa akan diambil bagi analisis alk0h0l.

Ke.s disia.sat mengikut Sek.syen 41(1) Ak.ta Penga.ngkutan Jalan 1987.

Tambah beliau, sias.atan masih dite.ruskan dan orang ramai yang menya.ksikan keja.dian itu diminta untuk tampil memb.antu sias.atan.

Pasukan b0mba turut terli.bat dalam kerja-kerja menyel.amat ma.ngsa yang terli.bat dalam kemal.angan berkenaan.

Sumber : utus4n

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *