Semasa

Nelayan Yang Hil4ng Terj4tuh Ke Dalam Laut, Akhlrnya Ditemui Lem4s Selepas 3hari.

KEDAH : Al0r Setar, Nelayan yang hila.ng di Laut selepas b0t dinaiki bersama dua rakannya dipu.kul 0mbak di perairan Kuala Kuar ditemui le.mas, semalam.

Ja.sad Mohd Ayob Jalaluddin, 39 tahun, ditemui pada hari ketiga 0perasi menc.ari dan menye.lamat ($AR) dilakukan di kawasan perairan Kuala Kuar.

Pengarah Zon Maritim Kuala Kedah, K0mander Maritim Noor Azreyanti Ishak berkata, ja.sad Mohd Ayob ditemui tera.pung oleh b0t nelayan tempatan di kedu.dukan 5.9 ba tu nautika muara Kuala Kuar pada jam 1.30 tengah hari.

Beliau berkata, pihaknya menerima pan.ggilan daripada 0rang awam sekitar pu.kul 1.10 tengah hari yang mema.klumkan pene.muan ma.yat tera.pung tanpa baju dan Z0n Maritim Kuala Kedah terus mengatur gerak b0t PERKASA 1226 ke tempat pene.muan.

“Setibanya di l0kasi tersebut, ma.yat itu dibawa naik ke atas sebuah b0t nelayan tempatan pada kedu.dukan 1.7 batu nautika dari tempat ma.ngsa dipercayai ja.tuh dan dipindahkan ke b0t PERKASA 1226 untuk dibawa ke Jeti Nelayan Kuala Kuar.

“Ma.yat kemudian dipindahkan ke b0t aluminium Ang.katan Pertah.anan Awam Malaysia (APM) berikutan keadaan muara cetek dan air svrut,” katanya dalam satu kenyataan, semalam.

Noor Azreyanti berkata, ma.yat itu disahkan oleh waris ma.ngsa sebelum diserahkan kepada pihak P0lis Diraja Malaysia (PDRM) dan dihantar ke H0spital Sultanah Bahiyah untuk pr0ses be.dah sia.sat.

Sehubungan itu, katanya, APMM mengingatkan semua yang berha.jat melakukan aktiviti di laut agar mengambil langkah kesela.matan seperti memakai jaket kesela.matan, merujuk ramalan kaji cuaca, memastikan b0t dalam keadaan baik dan membawa Pers0nal L0cator Beac0n (PLB).

“Z0n Maritim Kuala Kedah meminta orang awam untuk melap0rkan sebarang keja.dian kece.masan atau kema.langan di Iaut melalui talian kece.masan 24 jam MERS 999 atau Pusat 0perasi Zon Maritim Kuala Kedah di talian 04-7310579.

“0perasi SAR ini membabitkan APMM, Jabatan B0mba dan Penye.lamat Malaysia (JBPM) Kedah, Pasukan P0Iis Marin (PPM) dan APM)serta dibantu b0t nelayan pantai,” katanya.

Media semalam melap0rkan, isteri ma.ngsa, Siti Kholijah Mohd Rosli, 40 tahun, berkata, suaminya menu.njukkan perub.ahan sikap apabila meminta dia menjaga 4 anak mereka dengan baik dan memberi pelajaran sempurna jika dia tiada lagi.

Malah, arw.ah sempat meminta isterinya memasak asam pedas ikan semilang masak nanas kerana teringin hendak makan sebelum keluar ke laut.

Sama-sama sedekahkan Al-Fatihah buat arw.ah.

Sumber : hm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *