Semasa

Memilukan, Lelaki Menlnggal Dunia Dihemp4p Kereta Selepas Terc4mpak Keluar.

KENINGAU : Se0rang lelaki diIap0rkan menin.ggaI du.nia ek0ran kenderaan dipan.dunya terba.bas dalam keja.dian

di Jalan Kampung Malampoi, Batu 48, berhampiran Ladang Sawit Felcra, Nabawan, pagi tadi.

Ma.ngsa, Putera Azzalie Sulayul, 25, yang mem.andu Prot0n Wira Aer0back, diIap0rkan terca.mpak keluar sebelum dihem.pap kende.raannya sendiri dalam keja.dian jam 7.30 pagi itu.

Jurucakap Pu sat Gera.kan 0perasi (PG0) Jab.atan B0mba dan Penyel.amat Malaysia (JBPM) Sabah berkata, pihaknya menerima pan.ggilan kecem.asan pada jam 7.39 pagi

“Sepas.ukan lima angg0ta dan pega.wai bersama sebuah jent.era dikerah ke l0kasi keja.dian sejurus mene.rima Iap0ran berke.naan.

“Pas.ukan 0perasi sebaik tiba di l0kasi keja.dian menda.pati ma.ngsa ters.epit di bahagian luar kenderaannya dan 0perasi mengeI.uarkan ma.ngsa terus dija.lankan.

“Bagaimanapun, ma.ngsa dis.ahkan menin.ggaI du.nia 0leh pega.wai perub.atan di l0kasi keja.dian selepas berjaya dikeIuarkan,” katanya dalam kenyataan media, hari ini.

Menurutnya, ma.yat ma.ngsa kemudiannya dise.rahkan kepada pihak p0Iis untuk sias.atan la.njut.

Katanya, 0perasi dita.matkan sepenuhnya pada jam 8.28 pagi.

Salam t4kziah buat keluarga putera Azzalie. Semoga ta.bah atas kehiIa.ngan insan tersayang.

Sumber : K0NLINE.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *