Semasa

Memilukan, Lelaki M4ut DiglLis L0ri Treler Selepas M0t0sikal Terlangg4r L0pak Air.

KUALA LUMPUR : Penun.ggang m0t0sikal m.aut selepas dise.ret kira-kira satu kil0meter dalam kemala.ngan di Lebuhraya Lingkaran Tengah 2 (MRR2) berha.mpiran Taman Layang-Layang, Batu Caves, di sini, hari ini.

Dalam keja.dian 1 tengah hari, ma.ngsa Wong Chun Hung, 20, yang menun.ggang m0t0sikal jenis MZ Motorrad disa.hkan meningg4l du.nia di te.mpat keja.dian.

Ketua Jaba.tan Sias.atan dan Penguatk.uasaan Trafik (JSPT) Kuala Lumpur Asisten K0misi0ner Zulkifly Yahya berkata, sias.atan mendapati keja.dian berl.aku apabila ma.ngsa yang berada di l0r0ng kiri mela.nggar l0pak air.

“Ma.ngsa kemudian terba.bas sebelum terj.atuh ke l0r0ng tengah jalan dan dila.nggar sebuah l0ri.

“Aki.bat itu, ma.ngsa terse.pit di bawah l0ri terb.abit dan menin.ggal du.nia di l0kasi,” katanya ketika dihubungi, di sini.

Zulkifly berkata, ma.yat ma.ngsa dibawa ke H0spital Kuala Lumpur untuk be.dah sia.sat sebelum ditu.ntut ahli keluarga.

“K.es disia.sat mengi.kut Sek.syen 41(1) Ak.ta Penga.ngkutan Jalan (APJ) 1987,” katanya.

Salam t4kziah buat keluarga mendiang. Semoga keluarga k.uat dan ta.bah atas kehila.ngan ahli keluarga.

Sumber : hangltsangat / cn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *