Keluarga

Memilukan, Ibu Muda B4ru 7bulan Mel4hirkan Anak M4ut Dalam Kem4langan M0t0sikal DigiLls L0ri.

KULlM : Tia.da kata dapat mengga.mbarkan kesed.ihan se0rang suami apabila mel.ihat sek.ujur tub.uh isteri yang dici.ntai terb.aring ka.ku di tengah jalan.

Itu yang terj.adi apabila se0rang ibu muda yang baru tujuh bulan mela.hirkan bay.inya, m.aut digi.lis l0ri dalam satu kemal.angan pada jam 1.30 petang Rabu, di Kulim, Kedah.

Suami ma.ngsa yang diperc.ayai secara kebet.ulan mel.alui tempat kejad.ian, terus meluru ke arah jas.ad isterinya itu lalu memel.uknya sambil mena.ngis.

Menurut Ketua P0lis Daerah Kulim, Superit.endan Azhar Hashim, ma.ngsa yang dikenalpasti sebagai Nur Almass Zasmi, 23, sedang menun.ggang m0t0sikal jenis M0denas Kriss dari arah Serdang ke Sungai Ular, manakala seb.uah treler datang dari arah bertent.angan.

Katanya, di l0kasi kejad.ian itu, m0t0sikal yang ditun.ggangi ma.ngsa diperc.ayai hil.ang kaw.alan lalu terb.abas dan terj.atuh di atas jalan sebelum sebuah l0ri treler menggi.lis ma.ngsa dengan tayar belak.ang.

Tambah Azhar, ma.ngsa yang ced.era pa.rah di kep.ala m.aut dite.mpat kejad.ian dan may.atnya dibawa ke H0spital Kulim untuk dibed.ah sias.at.

Ma.ngsa yang bekerja sebagai 0perat0r kilang di Kulim, merup.akan 0rang kura.ng upaya (0KU) bi.su telah melangs.ungkan perkahwinan dengan pasa.ngan yang juga 0KU bi.su pada 8 Disember 2018 dan dikurn.iakan se0rang ba.yi perempuan yang kini berusia 7 bulan.

Katanya k.es akan disias.at men.gikut Sek.syen 41(1) APJ 1987.

Sumber : 0nLlneNews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *