Semasa

Memilukan, Disangka Ibu Sedang Tidur, Rupanya Ibu Sudah Pergi Buat Selama-lamanya.

KASIH anak hingga ke hujung nya.wa. Itulah kisah seorang budak lelaki berusia lapan tahun yang setia mene.mani perjalanan tera.khir ibunya yang menin.ggal dunia selepas berta.rung nya.wa di rumah kecil mereka di Pr0jek Perumahan Rakyat (PPR) K0ta Damansara, pagi ini.

Lebih memi.lukan, sepanjang malam tadi anak kecil itu bukan sahaja mene.mani ibunya ‘tidur’, malah cuba memb.antu meri.ngan kesa.kitan yang dialami wanita berusia 42 tahun itu.

Kisah se.dih itu dik0ngsi Pengurus Eksekutif Pertubuhan Skuad Pengurusan Jen.azah Malaysia (SPJM), Muhammad Rafiuedin Zainal Rasid, menerusi Faceb00k hari ini, selepas memb.antu menguruskan jen.azah wanita yang juga pesa.kit ka.nser ha.ti itu.

Muhammad Rafiuedin berkata, ibu kepada tujuh anak itu tinggal di dalam rumah yang agak daif dan serba kekura.ngan.

“Anak kecil yang petah berkata-kata itu, memberitahu saya, dia menjaga ibunya sampai wanita itu tertidur. Dia mendengar ibunya menj.erit sa.kit, lalu mengurut tan.gan dan da.da ibunya. Ibunya itu mu.ntah da.rah dan tertidur semula.

“Allahuakbar. Anak sekecil itu memang tidak mengerti apa-apa. Dia tidak tahu langsung yang ‘tidur’ ibunya itu adalah tidur yang selamanya,” katanya.

Muhammad Rafiuedin berkata, beliau terpa.ksa menenangkan kanak-kanak mala.ng itu yang menceritakan kisah itu dengan tan.gisan.

“Anak yang paling kecil itu mena.ngisi pem.ergian ibunya. Dia peluk ibunya. Sedang di tan.gannya masih ada mainan kecil, mungkin sekadar untuk mentente.ramkan diri sendiri.

“Saya pegang bahunya tenangkan dirinya. Kemudian kami mendirikan solat jen.azah di situ sebelum jen.azah dibawa ke tanah perku.buran,” katanya.

Muhammad Rafiuedin berkata, jen.azah arw.ah dimandi dan dika.fankan di dalam rumahnya dengan dibantu skuad muslimah serta beberapa orang jiran.

“Saya dimak.lumkan kawasan perumahan mereka mempunyai banyak k.es p0sitif C0vlD-19. Disebabkan itu jiran-jiran yang lain tidak keluar rumah demi menjaga kesela.matan diri mereka.

“Mujur ada dua orang jiran rumah arw.ah yang berdekatan yang sudi memb.antu menguruskan jena.zah arw.ah. Jiran arw.ah sangat baik. Mereka antara yang sering membantu menghulurkan ban.tuan keperluan asas buat arw.ah dan anak-anaknya,” katanya.

Tambah beliau, be.kas suami arw.ah juga hadir membantu dari awal hingga akhir, meskipun terdapat kerisauan mengenai bayaran k0s pengu.rusan jen.azah.

“Dia memberitahu tidak mampu membayar k0s semua ini kerana baru kema.tian dua ahli keluarga malah simpanan juga habis. Namun kami faham situasi itu dan semua k0s pengur.usan jen.azah ini termasuk k0s tan.ah kub.ur saya akan selesaikan,” katanya.

Sumber : fb

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *