Keluarga

Memilukan, Anak 10tahun M4ut Di Dep4n Mata Ibunya Dalam Keadaan Mengerikan DigiLls 0leh Treler.

BENT0NG : Se0rang kanak-kanak m.aut dalam kead.aan menge.rikan apabila digi.Iis sebuah treler membawa mua.tan kayu baI.ak di Kil0meter 1 Jalan Bentong-Karak di sini hari ini.

Ketua Jab.atan Sias.atan dan Penguatku.asaan Trafik Pahang Superint.endan Kamarulzaman Jusoh berkata, keja.dian kira-kira jam 1.30 tengah hari itu berl.aku ketika man.gsa, Muhamad Afiq Nazmi Abdullah,10, sedang memb0nceng m0t0sikal yang ditun.ggang ibunya dari bandar Bent0ng ke Benus di sini.

“Apabila sampai di te.mpat keja.dian m0t0sikal berke.naan hiI.ang kaw.aIan lalu terla.nggar belak.ang sebuah kereta jenis T0y0ta Alphard menyeb.abkan penun.ggang dan pemb0nceng m0t0sikal terca.mpak ke lor0ng kiri.

“Dalam masa yang sama datang sebuah treler dari arah bela.kang ti.dak sem.pat membrek lalu terla.nggar pemb0nceng m0t0sikal,”katanya di sini hari ini.

Katanya, aki.bat keja.dian menyeb.abkan pemb0nceng m0t0sikal meni.nggal du.nia di te.mpat keja.dian manakala penun.ggang m0t0sikal Iu.ka di bahagian tan.gan dan ka.ki.

Lebih mem.iIukan Iu.ahan dari ibu arw4h adik afiq sungguh meru.ntun ha.ti ramai.

Menurutnya, ma.ngsa yang m.aut dibawa ke H0spital Bent0ng untuk be.dah sia.sat dan ma.ngsa yang ced.era dira.wat di h0spital sama.

Sementara itu katanya, ke.s itu disia.sat mengikut Sek.syen 41 (1) Ak.ta Pengan.gkutan Jalan 1987 dan sias.atan gi.at dilak.ukan.

Katanya berda.sarkan sias.atan awal mend.apati l0kasi keja.dian adalah jalan lurus dua l0r0ng sehala dan semasa keja.dian cuaca adalah baik.

Salam t4kziah. Damailah di alam sana wahai anak syurga.Al Fatihah.

Sumber : k0nline

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *