Semasa

May4t Lelaki Yang Hil4ng Ketlka Cuba Meredah Banjir Bersama Rakan Akhlrnya Telah Ditemui.

M.ayat seorang lelaki yang dilap0rkan hila.ng ketika cuba mer.edah ar.us banjir berhampiran Kampung Cempaka, di sini, awal pagi Ahad, ditemukan pagi ini.

Kuantan : Se0rang lelaki yang dilap0rkan hila.ng ketika cuba mer.edah a.rus banjir berhampiran Kampung Cempaka, di sini, awal pagi Ahad, dite.mukan menin.ggal du.nia pagi ini.

Menurut satu kenya.taan me.dia yang dikeluarkan Pusat Gera.kan 0perasi, Jab.atan B0mba Dan Penyel.amat Malaysia Negeri Pahang, m.ayat ma.ngsa Mohd Helmi Nazlan, 34, dijumpai pada jam 7.15 pagi kira-kira 5 kilometer dari tempat keja.dian.Pada hari keja. dian, ma. ngsa bersama se0rang rakan terkan.das dan dihan.yutkan 0leh a.rus de.ras semasa cuba mengha.rungi banjir dengan menggunakan kereta Prot0n Ex0ra ketika dalam perjalanan dari Kuantan ke Kuala Pahang.Walau bagaimana rakan ma.ngsa berjaya menyel.amatkan diri dengan meme.cahkan cermin belakang kereta tersebut.M.ayat ma.ngsa disera.hkan kepada p0lis dan diha.ntar ke hospital Tengku Ampuan Afzan untuk tind.akan lanjut.0perasi diketuai Ketua Balai Timbalan Penguasa B0mba Kamerul Bieza Mohd Kasim itu ta.mat pada jam 7.31 pagi.

Sumber : aw4ni

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *