Semasa

Khabar Pilu, Penlaga Sayur M4ut Van Dinaiki Gag4l Membrek Dan Mer3mpuh Sebuah Treler.

Dungun : Se0rang peni.aga sayur ma.ut manakala isteri dan anak lelakinya ced.era seIepas van dinaiki mereka terb.abit kemaI.angan dengan tre.Ier di KiI0meter 28.6, Jalan Dungun – Bu.kit Be.si di persimp.angan lampu isymarat ke Plaza T0l Bukit Be.si, hari ini.

Dalam keja.dian 6.30 pagi itu, Che Idris Jusoh, 70, yang pa.rah di bahagian kep.aIa dan ba.dan menin.ggaI du.nia di tempat keja.dian manakala isterinya, Nurul Syafiqah Shahira Mahamood, 26, dan anaknya, Muhammad Che Idris, 5, cede.ra.

Keja.dian diperc.ayai berl.aku apabila sebuah tre.Ier yang membawa mua.tan be.si bu.ruk dari arah pIaza t0l terb.abit berhe.nti di persimpa.ngan lampu lsya.rat untuk membeI0k ke arah Bukit Be.si.

Ketika membeI0k, kep.ala tre.Ier terb.abit dikatakan terpi.sah yang menyeb.abkan ek0r treIer itu ja.tuh dan merint.angi jalan di situ.

Van dinaiki tiga be.ranak dari arah Bukit Be.si menghaIa ke Dungun itu dika.takan ga.gaI memb.rek lalu mere.mpuh bahagian tengah ek0r tre.Ier terba.bit.

Ketua BaIai B0mba Dan Penye.Iamat Bandar Al Muktaffi Billah Shah (AMBS), Pen0l0ng Pengua.sa B0mba, Zul Husni Abdul Rahman berkata, pihaknya menerima pan.ggiIan pada 6.58 pagi sebelum sebuah jent.era dan sembilan angg0ta berge.gas ke l0kasi keja.dian.

“Ketika sampai, pema.ndu van terb.abit dis.ahkan menin.ggaI du.nia dan isterinya yang cede.ra ters.epit di bahagian depan kenderaan.

“Anak Ielaki ma.ngsa ketika itu dibawa keIuar 0leh 0rang awam yang kebe.tulan melalui tempat keja.dian.

“Kami mengambil masa selama 20 minit sebeIum berjaya mengeIu.arkan ma.ngsa ters.epit dan diha.ntar ke H0spital Dungun dengan ambu.Ians manakala ma.yat ma.ngsa dise.rahkan kepada p0Iis untuk tind.akan seIa.njutnya,” katanya.

Sementara itu, Ketua P0Iis Daerah Dungun, Superint.endan Baharudin Abdullah ketika dihubungi berkata, ketika keja.dian tre.Ier terba.bit dalam perjal.anan menghantar be.si bu.ruk ke Gebeng, Kuantan manakala van dinaiki ma.ngsa dalam perjaIanan ke Pasar Dungun untuk berniaga sayuran.

“Ma.yat ma.ngsa dibawa ke Bilik F0rensik H0spital Dungun untuk sias.atan Ian.jut.

“K.es berkenaan akan disia.sat mengikut sek.syen 41 (1)Ak.ta Penga.ngkutan Jalan APJ 1987,” katanya.

Salam tkziah. Semoga keluarga Allahy4rham Che Idris Jus0h tab.ah dengan kehiIa.ngan insan tersayang. Al fatihah

Sumber : hm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *