Semasa

Khabar Memilukan, Ibu Dan Anak Terk0rban Dih4nyutkan Arus Deras Di Jambatan Telem0ng.

KUANTAN : M.ayat empat ma.ngsa daripada lima buah kende.raan yang han.yut dalam keja.dian ar.us de.ras di atas jambatan Telem0ng, Bent0ng dite.mukan manakala se0rang lagi masih hila.ng.

Keja.dian ters.ebut menjadikan ia ke.s keenam ma.ngsa lem.as aki.bat banjir di Pahang, setakat ini.

Penol0ng Pengarah 0perasi Jab.atan B0mba dan Penyel.amat Malaysia (JBPM) negeri, Ismail Abdul Ghani berkata, semua ma.ngsa ditem.ukan berasimngan antara pu.kul 1.17 petang hingga 5.15 petang dengan jarak antara satu hingga empat kil0meter dari kawasan keja.dian.

“Ma.ngsa pertama se0rang perempuan dewasa ditem.ukan oleh pasukan penye.lamat kira-kira satu kil0meter dari l0kasi keja.dian pada pu.kul 1.17 petang.

“Ma.ngsa kedua, wa.rga em.as ditem.ukan kira-kira 21 minit kemudian pada jarak 100 meter dari ma.ngsa pertama dan ma.ngsa ketiga ditemmukan pu.kul 2.07 petang dengan jarak 1.2 kil0meter daripada l0kasi keja.dian.

“Kira-kita pu.kul 4.55 petang, ma.ngsa keempat iaitu wanita dewasa dite.mukan dengan jarak empat kil0meter dari l0kasi keja.dian,” katanya dalam kenyataan di sini hari ini.

Dalam keja.dian terse.but, sebanyak lima kenderaan terpera.ngkap di atas jambatan sebelum diha.nyutkan ar.us banjir ek0ran air sungai yang meli.mpah dalam keja.dian itu.

B0mba telah menye.lamatkan 10 ma.ngsa dari 16 orang dan se0rang perempuan dewasa wa.rga emas meni.nggal du.nia dan lima orang hil.ang dibawa ar.us.

Usaha mencari dan menye.lamat kesemua ma.ngsa digerakan bermula semalam dan berjaya mene.mukan empat ma.yat hari ini.

Mengulas lanjut sus.ulan keja.dian tersebut, Ismail berkata, kerja-kerja mencari dan menyel.amat dilamkukan dengan keku.atan 23 angg0ta daripada Balai B0mba dan Penye.lamat Karak serta dib.antu pekerja kilang berhammpiran.

Katanya, geramkan mencari se0rang lagi ma.ngsa yang hila.ng masih diter.uskan dengan kaedah menyu.sur mengikut ar.us sungai namun 0perasi telah dihen.tikan pada pu.kul 6 petang hari ini.

Sumber : slnar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *