Keluarga

Khabar Memilukan, Enam Sek3luarga M4ut Ketlka Dalam Perjal4nan Ke Kenduri Kahwin Di LPT2.

Na.has diperc.ayai berI.aku seIepas tayar kende.raan pelbagai guna (MPV) jenis Hyu.ndai Starex Rpyal yang dinaiki 10 beranak itu meI.etup sebelum terb.abas meIan.ggar pemb.ahagi jalan.

    

3. Quratul Ain, 14, (Anak Pemandu)

Khabar Duka, Enam Sekeluarga, Termasuk Tiga Kanak-Kanak M̷aut Dalam Kem̷alangan Di LPT2

Menurutnya lagi, ma.ngsa dalam perjal.anan mengh.adiri satu kenduri kahwin di Felda Jengka di Pahang.

Selepas majlis itu mereka mene.ruskan perjal.anan ke Universiti Malaysia Terengganu untuk mel.awat se0rang saudara sebelum bert.emu na.has.

Ketika keja.dian keadaan cuaca baik dan jalan raya ke.ring.

Khabar Duka, Enam Sekeluarga, Termasuk Tiga Kanak-Kanak M̷aut Dalam Kem̷alangan Di LPT2

Sementara itu, sak.si keja.dian, Siti Nazirah Embong, 28, berkata dia yang sedang mem.andu di lal.uan yang sama mende.ngar bunyi Iet.upan ku.at sebelum melihat kende.raan itu terb.abas.
KemaI.angan berI.aku sejurus selepas kereta MPV terb.abit mem0t0ng kende.raan yang dipa.ndunya.

 

Kes disia.sat men.gikut sek. syen 41(1) Ak.ta Penga.ngkutan Jalan 1987.

Sumber : astr0awanl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *