Semasa

Khabar Duka, T0k0h Ulama Syeikh Yahya Menlnggal Dunia Dalam Kemal4ngan Memb4bitkan Lima Buah Kenderaan.

Tok0h ulama, Syeikh Yahya Ashaari, 65, dilap0rkan sempat bert.emu tiga ulama dari Yaman sebelum terk0rban dalam kemal.angan memb.abitkan lima buah kende.raan di Jalan Sungai Jagung, Padang Pusing, Pendang pada jam 4.40 petang, Ahad.

Melalui han taran akaun me.dia s0sial Faceb00k yang tu.lar menyebut, dalam perte.muan terbmabit, Allahyarham Syeikh Yahya sempat meni.nggalkan ucapan selamat tinggal dengan kata-kata tera.khir ‘jumpa di syurga nanti’.

Hantaran yang tu.lar turut melap0rkan, satu jam sebelum menin.ggal du.nia, Allahyarham bertemu Syeikh Mahmoud Al-Wosabi, Sheikh Mukhtar Jamil dan Syeikh Jamil Melhi Rubadi sebelum bergerak pulang ke rumah.

“Sebelum pulang, mereka mengucapkan salam dan jumpa lagi, namun dib.alas Yahya yang juga merupakan ten.aga pengajar K0lej Islam Darul Ulum, Pok0k Sena, dengan jawapan ‘jumpa di syur.ga nanti’,” menurut hanta.ran tersebut.

Bagaimanapun, Yahya yang mendapat pendi.dikan awal di Patani dan melan.jutkan pengajian ke Makkah dilap0rkan menin.ggal du.nia dalam nah.as terb.abit.

Sementara itu, Ketua P0lis Pendang, Deputi Superint.endan Arriz Sham Hamezah berkata, kemal.angan memba.bitkan lima kende.raan termasuk sebuah Per0dua Viva, Prot0n Saga, Toy0ta Hilux, Per0dua Myvi dan Prot0n Wira.

Menurutnya, sias.atan awal mend.apati, pemandu Per0dua Viva gagal memot0ng kende.raan di hadapan sebelum berte.mbung dengan kenderaan lain.

“Aki.bat pertemb.ungan ters.ebut, Per0dua Viva telah ters.eret dan terb.akar menyeb.abkan pema.ndunya menin.ggal du.nia,” katanya dalam satu kenyataan pada Ahad.

Menurutnya, kemal.angan menyeb.abkan se0rang ma.ut, dua ced.era ringan dan sembilan yang lain tidak menga.lami kecede.raan.

Ke.s disia.sat men.gikut Sek.syen 41(1) Ak.ta Penga.ngkutan Jalan 1987.

Sumber : r0semerah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *