Semasa

Khabar Duka, lmam Masjid Negeri Kedah Ustaz Shafie lsmail Menlnggal Dunia.

Al0r Setar : Imam Masjid Negeri Kedah, Shafie Ismail, 58, menin.ggal du.nia di Wad Keberga.ntungan Tinggi (HDW), H0spital Kulim kira-kira jam 4.37 petang tadi.

Difahamkan arw.ah sebelum ini terja.tuh di bilik air di kediamannya di Kulim, pada pagi Ahad lalu sebelum dimas.ukkan ke wad di h0spital berkenaan.

Roslan berkata pem.ergian Shafie dianggap sebagai satu kehila.ngan yang cukup besar kepada warga Masjid Zahir dan jemaah di situ.

Katanya, Allahy.arham se0rang yang le.mah lembut dan memiliki penget.ahuan yang cukup tinggi berkaitan dengan ilmu agama.

Laman rasmi faceb00k Masjid Zahir Negeri Kedah turut memuat naik status pemberit.ahuan khabar duka ini.

29.12.2021 4.37 petang

update : Ustaz Haji Shafie Bin Ismail.

Duk.acita, dengan kese.dihan yang mendalam, dima.klumkan bahawa Ustaz Haji Shafie Bin Ismail, Mantan Imam Masjid Negeri (Zahir)
telah kembali ke rahm.ahtullah pada jam 4.37 petang tadi.

Sama-samalah kita membacakan Surah Al Fatihah dan disedek.ahkan kepada Alma.rhum.

Sem0ga r0h Almarhum ditempatkan dalam kala.ngan 0rang-0rang yang beriman dan beramal s0leh.

-abdullah azam-
media masjid negeri
Wad HDW, H0spital Kulim
Kedah Darul Aman

Salam tak.ziah diucapkan buat seluruh keluarga dan rakan kenalan ar.wah. Sem0ga tab.ah mengha.dapi dug.aan ini. Alfatihah..

Sumber : hm / media Masjid Negeri Kedah.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *