Semasa

Khabar Duka, Angg0ta Tentera M4ut Kemal4ngan Ketlka Dalam Perjalanan Pulang Dari Bertugas Di Kem.

Kuala Lumpur : Se0rang angg0ta tent.era telah dis.ahkan menin.ggaI du.nia ketika mene.rima raw.atan di H0spital Pakar HUKM khamis lalu selepas terli.bat kemaI.angan di Sungai Besi dalam perjalanan pulang dari bert.ugas di kem.

Ma.ngsa Aideel Hafizyfitry bin Haffiz,28, tahun yang berasal dari Batu Pa hat Johor baru setahun lebih bert.ugas di Semenajung selepas 5 tahun berada di Kem L0k Kawi Sabah.

Se.bak Iuahan kakaknya Izatie Haffiz yang memak.lumkan pem.ergian adik tersayang dan anak lelaki harapan keluarga mereka ini tulisnya dilaman s0sialnya.

Assalamualaikum, Minta jasa baik Kawan2 semua d0akan adik saya Aideel Fitry kemaIa.ngan di Sungai Be.si. semoga ada keajaiban untuknya, Allah sebaik2 pertoI0ngan, syafakallah syifaan ajilan.

Namun yang maha esa lebih menyayangi Aidell. Dia menghe.mbuskan na.fas tera.khir di H0spital HUKM pada 20 Januari selepas berta.rung nya.wa im.pak kemaI.angan yang meni.mpa dirinya.

HiIa.ngnya wira keluarga kami, Kau baik ramai sayang kau dil, ramai kawan2 mengiringi ke rumah baru kau, kau rehat taw kat sana .. perjua.ngan kau untuk negara dah tam.at aku bangga dgn kau dil.

Kami Sayang Kau Aideel Fitry tapi Pecipta lebih menyanyangi mu.. Ak reIakan kau pergi, kau pun dah jumpa aku kan, kau manja sangat gn aku hari last haritu nak jumpa aku kt kL, Selamat jalan adikku ke negeri abadi.

Pun.ca sebenar keja.dian dalam sias.atan pihak berwajib. Bera.khir lah tugas Aideel Fitry di dunia tin.ggal segala minat dan tugasnya sebagai se0rang angg0ta tent.era Malaysia.

Jena.zah dibawa pulang ke kampung halaman dengan penuh adat di lstiadat ketent.eraan. Semoga ibu, kakak dan seluruh keluarga ta.bah dengan apa yang berl.aku.

Allah lebih sayangkan arw4h. pergi sebagai se0rang wira negara. Al fatihah.

Sumber : Izatie Haffiz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *