Keluarga

Khab4r Memilukan, Warg4 Em4s Menlnggal Duni4 Kemal4ngan Bezz4 Terb4bas Manak4la lsteri Ced3ra Par4h.

KEMAM4N : Se0rang mek.anik m.aut manakala isterinya ced.era rin.gan selepas kereta Per0dua Bezza din.aiki mereka terli.bat dalam kemal.angan

Di Kil0meter 109 Jalan Kuala Terengganu-Kuantan berha.mpiran Kaw.asan Perindus.trian Kerteh di sini hari ini.

Dalam keja.dian kira-kira 4.30 petang itu, ma.ngsa, Che Malias Harun, 69, m.aut aki.bat kecede.raan

pa.rah pada bebe.rapa angg0ta ba.dan manakala ka.ki kiri isterinya, Missroheemah Dueloh, 51, pula ced.era.

Hanyan berkata, kereta ters.ebut kemudia.nnya berpu.sing beberapa kali sebelum terb.alik ke kiri jalan.

“Wak.tu itu saya hanya ma.mpu mengu.cap dan beristi.ghfar sahaja. Saya tak sed.ar apa yang berl.aku, tahu-tahu suami sudah berada di luar kende.raan.

“Tid.ak pasti dia terca.mpak atau pun dikelu.arkan orang lain. Saya gag.ahkan diri keluar dari kereta yang terb.alik walaupun sed.ar ka.ki saya ced.era,” katanya yang terk.ejut dengan peme.rgian suaminya.

Salam tak.ziah diuc.apkan buat seluruh keluarga dan rakan kenalan arw.ah. Sem0ga ta.bah mengh.adapi dug.aan ini. Alfatihah..

Sumber : k0sm0

Dah Baca, Jangan Lupa Like, Komen Dan Share Ya. Terima kasih!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *