Semasa

Khab4r Memiluk4n, Wanlta Baru Mula Bekerja Setelah Habis Berp4ntang Temui Aj4l Dilangg4r Pem4ndu Cu4i.

Secara lazi.mnya Demi mengel.akkan berlaku perk.ara tak diingini kita diwa.jibkan mem.atuhi perat.uran di jalan raya. Tapi mal.ang tak berbau, terkad.ang nah.as boleh saja berlaku berpu.nca daripada kecu.aian pengguna jalan raya yang lain.

Kereta wanita dihe.ntam dari bela.kang. Ada kender.aan lain ‘mencil0k’ laju masuk lor0ng tengah

Baru-baru ini tu.lar di laman Twltter, sebuah vide0 memperh.atikan kereta jenis Per0dua Axia yang ter.uk dihe.ntam dari bela.kang. Melalui raka.man vide0 dashcam Kereta se0rang sa.ksi, sebuah kereta Per0dua jenis Bezza dilihat mencil0k secara agak laju dari lor0ng paling kanan ke tengah.

Kejad.ian yang berl.aku depan mata aku harini. Ingat lah semua , ses0pan mana pun kita bawak kereta atas jalan , mesti ada yang pera.ngai macam cet.an ni. pic.twitter.com/eXPR3dzPXh

— Sdr. DK (@miswxn) April 17, 2021

Nah.as telah meng0rbankan se0rang ibu. Baru sahaja mula kerja lepas 3 bulan cuti pan.tang

Di petik dari p0rtal K0sm0, kejad.ian yang berl.aku di Lebuhraya Persek.utuan ters.ebut telah meng0rbankan pema.ndu kereta Per0dua Axia yang bernama Nurul syazwani Saudi. Lebih se.dih lagi, Allahy.arhamah yang berusia 33 tahun itu dimakl.umkan baru sahaja berkerja setelah berc.uti 3 bulan untuk berpa.ntang anak keduanya.

Pema.ndu kender.aan sudah ser.ah diri pada p0lis. Hasil uj.ian air kencing neg.atif

Dalam ber.ita terbaru pema.ndu kender.aan yang terb.abit dalam ins.iden ters.ebut telah pun meny.erah diri ke Balai P0lis Petaling Jaya. Hasil dari uj.ian ke atas susp.ek yang berusia 34 tahun itu juga did.apati neg.atif dari menga.mbil bah.an terlar.ang. Melalui sa.lah satu screensh0t daripada ahli keluarga

tert.uduh, lelaki ters.ebut sama sekali tid.ak berti.ndak melar.ikan diri selain tur.ut menyar.ankan para netlzen untuk tid.ak kelu.arkan sebarang stat.ement.

Sumber : fb Ida Zuraidal, Twltter miswxn, mdishfaq, K0sm0 0nIine, kis4hdunia .c0m / c0retann4sihat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *