Semasa

Khab4r Duka, 6 M4ut Dalam Kemal4ngan Ng3ri Memb4bitkan 3 Kend3raan Di Melaka.

AL0R GAJ4H : Enam m.aut, manakala se0rang pa.rah dalam kemaI.angan memb.abitkan 3 kende.raan term.asuk sebuah tre.ler di Lebuh Al0r Gajah-Melaka-Jasin di Kampung Peg0h menghala ke T0l Al0r Gajah di sini, malam tadi.

Jab.atan B0mba dan Penyel.amat Melaka dalam satu kenya.taan berkata, kemaI.angan itu berl.aku kira-kira 9 malam tadi memb.abitkan sebuah kende.raan Isuzu D’max, Mitsubishi Triton dan treler.

Jurucakap Jab.atan B0mba dan PenyeI.amat Melaka berkata, 14 angg0ta bersama sebuah jen.tera dari Balai B0mba dan PenyeI.amat Al0r Gajah tiba di te.mpat keja.dian kira-kira 24 minit seIepas mene.rima pan.ggilan pada 9.10 maIam tadi.

Menurut kenya.taan itu, kerja menyeI.amat dan mengeI.uarkan ma.ngsa dari kende.raan sedang dilak.ukan.

Sumber : freemal4ysiat0day

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *